Liiketoimintamme arvopohja

Hyödyllisyys

Haluamme jättää positiivisen jäljen niin ympäröivään maailmaan kuin yrityskulttuuriinkin. Rakennamme asioita ihmisten toiveesta ja ihmisiä varten. Meille on tärkeää, että voimme olla ylpeitä työstämme ja sen tuloksista. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, joka kokee saaneensa hyvää palvelua ja haluaa suositella meitä muillekin. Teemme työtä, jolla on tarkoitus.

Hyväntahtoisuus

Pyrimme olemaan tasapuolisia kaikkia kohtaan, sekä auttamaan muita. Kaikki ovat samanarvoisia ja kaikilla tulee olla samat mahdollisuudet, riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, suuntautumisesta, taustasta tai asemasta. Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Ihmisten ja kaiken muunkin elämän kunnioittaminen on meille tärkeää.

Vastuullisuus

Kaiken toimintamme tulee olla eettisesti, ekologisesti ja ammatillisesti kestävää. Toimintamme tulee myös hyödyttää kaikkia osapuolia: asiakasta, loppukäyttäjiä, tekijöitä ja yhteiskuntaa yleisesti. Valikoimme vastuullisia toimijoita ja vältämme tilanteita ja asiakkuuksia, jotka vaikuttavat epäeettisiltä tai omien vastuullisuustavoitteidemme vastaisilta.

Ekologisuus

Minimoimme oman hiilijalanjälkemme välttämällä kaikkea ylimääräistä kulutusta, valikoimalla ekologisia palveluntarjoajia ja tuotteita, suosimalla uusiutuvaa energiaa ja välttämällä hankkeita, jotka aiheuttaisivat turhia päästöjä. Ylikompensoimme jäljelle jäävät päästömme, jotta toimintamme olisi hiilinegatiivisista. Tuemme ympäristöjärjestöjä ja kannustamme muitakin ekologisuuteen.

Avoimuus

Pyrimme edistämään avointa tietoa ja sen jakamista omassa työssämme, sillä avoin tieto on arvokkaampaa kuin suljettu. Avoin lähdekoodi, avoimet standardit, avoimet rajapinnat ja avoin data ovat sekä internetin että liiketoimintamme kulmakiviä. Avoin ja jaettu tieto, kuten oppaat, ohjeet, dokumentaatiot, esimerkit ja vastaukset mahdollistavat yrityksemme ja koko alamme nopean kehityksen.