Toimintamme arvot

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaan toiveet ja tavoitteet ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Haluamme tietää, mitkä asiakkaan pitkän tähtäimen päämäärät ovat, jotta voimme suunnitella juuri hänen tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Koko tiimimme työskentelee asiakasrajapinnassa. Siksi ymmärrämme, mitä teemme, kenelle ja minkä takia, ja osaamme näin ollen tehdä asiakkaan tarpeisiin sopivia, kestäviä ratkaisuja, ilman viestinnän pullonkauloja. Vältämme asiakasviestinnässä teknistä jargonia, ja esitämme asiat sen sijaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti.

Luotettavuus

Tähtäämme kaikessa toiminnassamme luotettavuuteen, laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Meille on tärkeää, että kaikki projektit onnistuvat tavoitteissaan ja valmistuvat aikataulussa, ja että sovitut asiat pidetään sekä toimitetaan sovitulla hinnalla. Olemme onnistuneet tässä hyvin, sillä asiakassuhteemme ovat pitkiä ja vaihtuvuus hyvin vähäistä. Uskomme myös pitkäaikaisiin ja kestäviin ratkaisuihin; kun verkkosivusto on päätetty tehdä, se kannattaa tehdä kunnolla.

Rehellisyys

Tarjoamme ainoastaan sellaisia ratkaisuja, jotka tiedämme kustannustehokkaiksi ja jotka itse valitsisimme, jos olisimme asiakkaan asemassa. Emme koskaan pyri maksimoimaan työmääräämme tai myy tarpeettomia asioita saadaksemme lisää laskutettavaa. Tarjotessamme projektia kerromme avoimesti, paljonko arvioimme sen vaativan työtä ja mihin työtunnit käytännössä kuluvat. Lisätyöt, pienkehityksen ja ketterän kehityksen laskuttamme tuntiraporttien kera. Ketterissä projekteissa voimme myös avata tuntiraportit reaaliaikaiseen seurantaan.

Uuden oppiminen

Uteliaisuus kaiken uuden ja vieraan suhteen on ammattitaitomme kehittämisen perusta. Seuraamme jatkuvasti web-kehityksen ja verkkomarkkinoinnin teknologioita, trendejä ja muutoksia. Olemme uteliaita myös asiakkaidemme suhteen: haluamme tietää, mitä asiakas arvostaa ja mitä hän toiminnassaan tavoittelee. Näin voimme auttaa häntä pääsemään tavoitteisiinsa. Tähtäämme myös siihen, että kaikki tiimimme jäsenet osaavat ja ymmärtävät useampia asioita. Näin voimme toteuttaa suuriakin projekteja pienellä tiimillä.

Työn arvostus

Teemme työtämme rakkaudella, ja meille on tärkeää, että voimme itse olla ylpeitä työmme tuloksista. Laadukas verkkosivusto on kuin ammattitaidolla rakennettu talo: se pysyy käyttökelpoisena vuosikausia, ja sen huoltaminen on järkevämpää kuin uuden rakentaminen. Tavoitteenamme on myös tyytyväinen asiakas, joka kokee saaneensa hyvää palvelua ja haluaa suositella meitä muillekin.