Tietopuu visuaalinen ilme, sivuston ulkoasu ja mainoskortit

Asiakas

A-klinikkasäätiö ehkäisee ja vähentää päihde- ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia kehittämällä päihde- ja mielenterveystyötä, harjoittamalla tutkimusta ja tarjoamalla kuntouttavaa työtoimintaa sekä sähköisiä palveluita, joita käyttää 320 000 kävijää joka kuukausi.

Tavoitteet

Tietopuu-sivusto tarjoaa tietoa ja tukea päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Sivusto palvelee alan asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita ja järjestötoimijoita sekä vaikuttamis- ja viestintätyötä tekeviä.

Tietopuu-sivusto kaipasi isompaa uudistusta visuaaliseen ilmeeseen ja sivuston ulkoasuun sekä sivuston rakenteen selkeyttämistä. Lisäksi asiakas tarvitsi uusia markkinointimateriaaleja.

Projekti

Projekti toteutettiin syksyn 2017 aikana parissa kuukaudessa tarkan aikataulun mukaan.

Visuaalinen ilme laitettiin kokonaan uusiksi. Visuaalisen ilmeen uudistukseen kuului logon ideoinnin ja suunnittelun ohella myös värien, kuvituksen ja typografian uudelleenmäärittely sekä ilmeen dokumentointi.

Toteutimme sivustolle uuden ulkoasun mukaisen mobiiliresponsiivisen teeman ja teimme samalla parannukset sivuston rakenteeseen ja käytettävyyteen.

Suunnittelimme lisäksi kaksipuoleisen mainoskortin jaettavaksi eri tapahtumissa.

Tulokset

Asiakas oli hyvin tyytyväinen lopputulokseen sekä Konsepton työskentelyyn. Sivusto on nyt aiempaa mukavampi käyttää sekä ilmeeltään selkeä. Tiukassa aikataulussa pysyttiin puolin ja toisin.

Olemme oikein tyytyväisiä kokonaisuudessaan uuteen visuaaliseen ilmeeseen. Kiitos paljon sujuvasta yhteistyöstä Hannalle ja Aleksille! Mukavaa, että kaikki eteni myös hyvin aikataulussa.

Minna Magnusson
kehittämissuunnittelija, VTM
A-klinikkasäätiö