TakeT verkkoliiketoiminnan kehittäminen

  • TakeT verkkokauppa - etusivu
  • TakeT verkkokauppa - tarina
  • TakeT verkkokauppa - valikoima
  • TakeT verkkokauppa - vihreät teet
  • TakeT verkkokauppa - tuotesivu
  • TakeT verkkokauppa - ostoskori
  • TakeT verkkokauppa - oma tili

Asiakas

TakeT on laadukasta maustamatonta ja maustettua irtoteetä sekä teevälineitä myyvä suomalainen yritys. Myynti tapahtuu verkkokaupan sekä Jyväskylässä ja Tampereella sijaitsevien myymälöiden kautta. TakeT:llä oli valmiiksi Shopify-verkkokauppa, joka oli hieman aiemmin siirtynyt meille jatkokehitettäväksi ja jota olimme parannelleet pienimuotoisesti.

Tavoitteet

Liiketoimintaympäristön muuttumisen (mm. koronapandemia) myötä TakeT halusi panostaa verkkokauppaan, tavoitteenaan kasvattaa verkkokaupan myyntiä selvästi ja palvella asiakkaita aiempaa paremmin verkossa.

Tätä varten käynnistettiin hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää asiakkaan verkkoliiketoimintaa tietyllä ennalta määritetyllä budjetilla, valiten kehityskohteet sen mukaan, mistä saataisiin eniten hyötyä myynnin kasvattamisen ja verkkokaupan asiakaskokemuksen näkökulmista.

Projekti

Projektissa yhdistettiin TakeT:n erinomainen substanssiosaaminen ja asiakaspalvelunäkemys meidän erikoisosaamiseemme markkinoinnista verkossa sekä laajaan tekniseen osaamiseemme liittyen Shopify-verkkokauppa-alustaan ja muihin tarvittaviin järjestelmiin. Tämän tyylinen yhteistyö oli tehokasta ja hedelmällistä, eikä rasittanut liiaksi asiakkaan edustajia, joilla oli myös päivittäinen liiketoiminta hoidettavanaan. Etukäteen päätetty budjetti antoi selkeät raamit työskentelylle.

Perehdyimme aluksi TakeT:n nykyiseen liiketoimintaan tarkasti ja laadimme kokonaisvaltaisen verkkoliiketoiminnan kehittämissuunnitelman, jossa määriteltiin mitä asioita lähdetään kehittämään ja missä järjestyksessä niitä kannattaa kehittää. Kehityskohteita olivat TakeT:n brändi ja visuaalinen ilme, verkkokaupan analytiikka, hakukoneoptimointi, ulkoasu, rakenne, sisältö, tuotteet, palvelut, nopeus, saavutettavuus ja tietosuoja sekä verkkomainonta, uutiskirje ja sosiaalisen median tilit.

Kehittämissuunnitelman valmistuttua edettiin sen toteuttamisvaiheeseen, jossa suunnitelmat vietiin käytäntöön tärkeysjärjestyksessä ja asiakkaan tarpeiden ja ajankäyttömahdollisuuksien ehdoilla.

Tulokset

Näkyvimpänä lopputuloksena on verkkokaupan ulkoasun, sisällön, rakenteen ja toimintojen päivitys, sekä uusien palvelumallien, kuten kanta-asiakkuus ja jatkuvat tilaukset, lisääminen verkkokauppaan. Tämän lisäksi tehtiin paljon muutakin vähemmän näkyvää, mutta tulosten kannalta tärkeää kehitystyötä.

Aiemmin käytössä ollut visuaalinen ilme dokumentoitiin ja sivuston ulkoasu uudistettiin noudattamaan visuaalista ilmettä. Tämän myötä verkkokauppaa on selvästi aiempaa miellyttävämpää käyttää ja erottuu edukseen kilpailijoista.

Jatkuvat tilaukset mahdollistavat asiakkaalle hänen valitsemien tuotteiden vastaanottamisen useamman kerran. Jatkuvat tilaukset toimitetaan ja veloitetaan asiakkaan luottokortilta automaattisesti tilauksen aikana määritellyn kauden mukaan. Asiakas pystyy itse hallitsemaan jatkuvia tilauksiaan verkkokaupan oma tili -osion kautta ja TakeT:llä on käytössään monipuoliset jatkuvien tilausten hallintatyökalut.

Kanta-asiakasohjelmaan sisältyvän pysyvän alennuksen myötä asiakkaat ovat entistä sitoutuneempia keskittämään teeostoksensa TakeT:lle. Asiakkaat pystyvät liittymään kanta-asiakkaaksi helposti koska vaan verkkokaupan oma tili -osion kautta ja heille myönnetään sen jälkeen alennus tilauksen loppusummasta. Samalla verkkokaupan oma tili -osioon lisättiin ladattavaksi suunnittelemamme kantiskortti, jonka avulla kantisalennuksen saa myös TakeT:n myymälässä.

Erityisen tärkeää myynnin kasvattamisen kannalta oli onnistunut Google Ads -mainonta, jonka tuottama myynti muodostui erinomaiseksi suhteessa mainonnan kustannuksiin. Myös verkkokaupan hakukoneoptimointi ja konversio-optimointi ovat kasvattaneet myyntiä osaltaan.

Asiakas on ollut erittäin tyytyväinen työhömme, niin tulosten, kustannusten kuin myös prosessin sujuvuuden puolesta.