Syömishäiriöliitto – SYLI ry kotisivut ja visuaalinen ilme

Asiakas

Syömishäiriöliitto – SYLI ry tekee työtä sen puolesta, että syömishäiriöön sairastuneet ja heidän läheisensä saavat äänensä kuuluviin. Liitto edistää sairastuneiden ja läheisten hyvinvointia tekemällä syömishäiriötä tunnetuksi ja vaikuttamalla sekä hoidon että kuntoutuksen kehittymiseen. Liitolla on seitsemän jäsenyhdistystä, jotka järjestävät toimintaa omilla alueillaan.

Tavoitteet

Aloitimme Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n visuaalisen ilmeen ja kotisivujen uudistuksen alkuvuodesta 2018. Vanhat kotisivut olivat vuodelta 2004 ja sekä visuaalisesti että teknisesti vanhentuneet. Liiton visuaalinen ilme oli myös sekoittunut vuosien varrella hieman sekavaksi kokonaisuudeksi.

Projekti

Aloitimme projektin yhteisellä tapaamisella Turussa, jossa kävimme läpi asiakkaan toiveita ja tavoitteita uuden ilmeen ja sivustojen osalta.

Uudistimme liiton visuaalisen ilmeen kokonaisuudessaan. Kotisivujen sinisestä väristä luovuttiin ja ilmeeseen tuotiin iloisia värejä ja fontiksi valittiin hieman leikkisä Filson Pro. Ilmettä täydennettiin Elina Johanna Ahosen upeilla kuvituksilla, jotka teetettiin varta vasten Syömishäiriöliittoa varten. Autoimme kuvittajan kontaktoinnissa ja ohjeistuksessa.

Yhdenmukainen visuaalinen ilme tuotiin sivustolle, markkinointimateriaaleihin, some-kanaviin ja muuhunkin viestintään. Uudistukseen kuuluivat kotisivut, graafinen ohjeisto, logo, käyntikortit, uutiskirjepohja sekä Word- ja PowerPoint-pohjat.

Syömishäiriöliiton alaiset jäsenyhdistykset saivat myös kotisivuille omat osionsa, joiden kautta voidaan jakaa alueellista tietoa toiminnasta. Kuopion ja Tampereen SYLI-keskuksia varten sivustolle toteutettiin monipuolinen kokonaisuus laajalla tapahtumakalenterilla.

Sivusto toteutettiin WordPressilla ja täysin mobiiliresponsiiviseksi. Myöhemmin sivuston käytännön saavutettavuutta paranneltiin budjetin rajoissa. Saavutettavuusparannuksia varten otimme sivustosta kopion Konsepton kehityspalvelimelle. Näin saimme tehtyä tarvittavat korjaukset mm. kontrasteihin ja valikkoon ilman, että sivuston tavallinen käyttö häiriintyi. Lopuksi korjaukset testattiin huolellisesti NVDA-ruudunlukuohjelmalla ja sen jälkeen ne julkaistiin sivuston tuotantoversiossa. 

Tulokset

Visuaalisesti Syömishäiriöliitto siirtyi kokonaan uudelle tasolle uuden visuaalisen ilmeen myötä. Uudesta ilmeestä tuli helposti lähestyttävä, sopien kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kauniit ja persoonalliset kuvitukset tekevät liitosta kutsuvan ja erottuvan.

Uusi sivusto palvelee huomattavasti paremmin niin liiton kuin sen jäsenten tarpeita. Sivuston hallinta on nyt helppoa ja se toimii hyvin eri mobiililaitteilla ja käyttöjärjestelmillä.

Syömishäiriöliiton toimintaan oleellisesti kuuluu myös luentojen, koulutusten ja muiden tapahtumien järjestäminen. Tämä huomioitiin sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta tapahtumista ilmoittaminen on liiton työntekijöille aiempaa helpompaa.

Monipuolinen tapahtumakalenteri mahdollistaa SYLI-keskuksille kymmenien tapahtumien listaamisen, niiden hallinnan ja muokkaamisen vaivattomasti. Käyttäjille ison tapahtumamäärän selaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi: tapahtumia voi suodattaa aihepiirien mukaan ja lajitella erilaisilla näkymillä.

Saavutettavuusparannuksien myötä sivusto on käyttäjäystävällisempi eri apuvälineiden, kuten ruudunlukuohjelman käyttäjille.

Syömishäiriöliitto on ollut erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja Konsepton työskentelyyn. Jatkamme yhteistyötä ja huolehdimme myös sivuston hostauksesta ja ylläpidosta.

Palautetta asiakkaalta

"Konsepto valikoitui usean palveluntarjoajan joukosta verkkosivujemme tuottajaksi selkeän ja fiksun tarjouksen sekä aiempien työnäytteiden pohjalta. Kyseessä ei ollut vanhojen sivujen freesaus, vaan uusien, modernien verkkosivujen rakentaminen oheispalveluineen nollapisteestä. Verkkosivujen lisäksi luotiin myös uusi graafinen ohjeisto, tehtiin käyntikortit sekä päivitettiin lomake- ja esityspohjat nykyaikaan.

Kommunikointi Konsepton Hannan ja Jukan kanssa sujui erinomaisesti. He avasivat meille sote-alalla työskenteleville kärsivällisesti teknisiä termejä, ja koimme koko projektin ajan, että voimme kysyä ihan mitä tahansa. Meillä tärkeää oli, että kohderyhmämme ja sen aiheuttamat erityispiirteet mm. grafiikassa ja logossa ymmärrettiin syvällisesti.

Sivut valmistuivat aikataulun mukaisesti. Ideoita ja kehittämisehdotuksia vaihdettiin prosessin ajan paljon ja tieto kulki hyvin. Uskallan lämpimästi suositella Konseptoa, vaikka et olisi koskaan aiemmin tehnyt verkkosivujen parissa töitä. Meillä oli koko ajan luotto siihen, että Konsepto toimittaa meille parhaat mahdolliset sivut, ja niin tapahtuikin. Verkkosivumme ovat saaneet runsaasti kiitosta selkeydestä, visuaalisesta ilmeestä ja käytettävyydestä."

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Voit lukea lisää projektista Syömihäiriöliiton kotisivuilta.

Kommunikointi Konsepton Hannan ja Jukan kanssa sujui erinomaisesti. He avasivat meille sote-alalla työskenteleville kärsivällisesti teknisiä termejä, ja koimme koko projektin ajan, että voimme kysyä ihan mitä tahansa.

Uskallan lämpimästi suositella Konseptoa, vaikka et olisi koskaan aiemmin tehnyt verkkosivujen parissa töitä. Meillä oli koko ajan luotto siihen, että Konsepto toimittaa meille parhaat mahdolliset sivut, ja niin tapahtuikin. Verkkosivumme ovat saaneet runsaasti kiitosta selkeydestä, visuaalisesta ilmeestä ja käytettävyydestä.

Kirsi Broström
toiminnanjohtaja
Syömishäiriöliitto – SYLI ry