Reilun taiteen manifesti kampanjasivusto

Asiakas

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto, joka edistää taidetta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tavoitteet

Sivusto liittyy laajempaan kampanjaan, jonka tarkoituksena on edistää reiluja taiteilijoiden palkkioita Suomessa. Omana osuutenamme projektissa oli tuottaa laadukas tekninen toteutus kampanjasivustolle viestintätoimiston laatimien valmiiden suunnitelmien pohjalta. Sivuston tuli olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusohjeiden mukainen.

Projekti

Rakensimme sivuston WordPress-julkaisujärjestelmällä, joka sopii hyvin kampanjasivustojen alustaksi. Toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota käyttäjien tietosuojaan ja siitä informointiin. Sivusto on rakennettu omalta, valmiiksi saavutettavalta sivustopohjaltamme ja testattu auditointityökalujen avulla WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusohjeiden mukaiseksi. Lisäksi sivuston saavutettavuus testattiin käytännössä ruudunlukuohjelman ja näppäimistön avulla.

Tulokset

Kolmikielinen, mobiiliresponsiivinen sivusto tarjoaa näkökulmia, tietoa ja materiaaleja liittyen taiteilijoiden palkkioihin. Sivustoa on luettu paljon ja se on saanut erinomaista palautetta sidosryhmiltä.

Jatkamme sivuston ylläpidon, hostauksen ja pienkehityksen parissa.

Minulla on pelkkää hyvää sanottavaa osaamisestanne ja yhteistyötaidoistanne. Kampanjasivusto on saanut valtavasti myöteistä huomiota.

Saara Vesikansa
erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus