Rauhanliitto kotisivut

 • Rauhanliiton kotisivut
 • Rauhanliiton kotisivut - Ilmastonmuutos
 • Rauhanliiton kotisivut - Mukaan toimintaan
 • Rauhankoulun kotisivut
 • Rauhankoulun kotisivut - Kouluvierailut
 • Rauhankoulun kotisivut - Yhteystiedot
 • Rauhanaseman kotisivut
 • Rauhanaseman kotisivut - Tilojen vuokraus
 • Rauhanaseman kotisivut - Toimintakeskus

Asiakas

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry on rauhankysymysten asiantuntija ja kuudentoista suomalaisen rauhanjärjestön kattojärjestö. Toimijoita on aina aseistakieltäytyjistä kristilliseen rauhanliikkeeseen asti. Yksityishenkilöt voivat liittyä Rauhanliittoon tukijäseniksi.

Rauhanliiton tavoitteena on tehdä rauhantyötä ja sen teemoja tunnetuiksi Suomessa, sekä toimia asiantuntijaroolissa rauhantyön, aseistariisunnan ja asevalvontakysymysten suhteen.

Rauhanliitto tarjoaa rauhankasvatusta osana Rauhankoulun toimintaa ja lisäksi yhdistys ylläpitää rauhantyön toimintakeskusta Rauhanasemaa Itä-Pasilassa Helsingissä.

Tavoitteet

Rauhanliiton kotisivujen on tarkoitus jakaa tietoa rauhantyöstä sekä liiton toiminnasta. Lisäksi sivuston tukee rauhantyöhön liittyviä projekteja ja muuta toimintaa.

Keskeisiä tavoitteita kotisivujen uudistukselle olivat: 

 • Vanhentuneen alustan korvaaminen modernilla ja kustannustehokkaalla ratkaisulla
 • Kehittää ja helpottaa liiton viestintää verkossa
 • Turvata liiton taloutta tulevaisuudessa
 • Parantaa liiton vaikuttavuutta

Projekti

Projekti aloitettiin asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden määrittelyllä, jonka jälkeen etenimme sivuston rakenteen, toimintojen ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Saadun palautteen ja muutosten myötä projekti jatkui toteutusvaiheella, testauksella ja julkaisulla.

Rauhankoulun logo uusittiin samalla toimestamme. Rauhankoulun uudistetun ilmeen tukena käytettiin asiakkaan valitseman kuvittajan kuvitusta.

Myöhemmin sivuston käytännön saavutettavuutta paranneltiin budjetin rajoissa.

Tulokset

Projektin tuloksena Rauhanliitolle valmistui moderni, helposti hallittava ja responsiivinen kotisivukokonaisuus. Uudet kotisivut on jaettu Rauhanliiton, Rauhankoulun ja Rauhanaseman osioihin. Uusilta kotisivuilta kävijät löytävät helposti ajankohtaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta. Selkeämpää tiedottamista varten sivuston julkaisuille luotiin erilaisia kategorioita. Tiedottaminen yhdistyksen jäsenille ja muille kävijöille helpottui uutiskirjetilauksen integroinnilla sivuston sivupalkkiin. Sivusto rakennettiin alusta asti palvelemaan kävijöitä kolmella kielellä.

WordPress-sisällönhallintajärjestelmän myötä liiton ajankohtaisista aiheista tiedottaminen on entistä helpompaa. Liiton vaikuttavuus paranee nykyaikaisten kotisivujen myötä. Viestinnässä voidaan nyt paremmin esille tärkeitä asioita ja kannustaa tukemaan toimintaa. Viestintää edesauttaa kotisivujen täydellinen mobiiliresponsiivisuus.

Jatkamme yhteistyötä pienkehityksen, ylläpidon ja hostauksen merkeissä.

Palautetta asiakkaalta

"Konsepton kanssa kommunikoiminen oli helppoa ja saimme jo tarjousvaiheessa selkeitä näkemyksiä siitä, kuinka sivustomme uudistaminen tiukalla budjetilla olisi järkevintä toteuttaa. Moniosaisen ja monikielisen sivuston rakentaminen onnistui suhteellisen nopeasti ja yhteistyö Mikon, Jukan ja Hannan kanssa sujui mukavasti.

Sivustouudistuksen yhteydessä tehtiin uusi logo rauhankasvatustoiminnallemme Rauhankoululle ja sivujen visuaalista ilmettä hiottiin hyvässä yhteishengessä. Rauhankoulun kuvituksen tekijän löysimme itse Kuvittajat ry:n sivujen kautta.

Sivujen valmistuttua olemme saaneet kiitosta niiden selkeydestä ja raikkaasta ulkoasusta. Ne ovat selkeät ja helppokäyttöiset myös päivittäjälleen. Uudistukselle asettamamme tavoitteet toteutuivat selkeästi ja uudistus on auttanut meitä nostamaan esimerkiksi sivujen kävijämäärää huomattavasti. Voin hyvin suositella Konseptoa sivustouudistuksen tekijäksi."

Tuuli Vuori, viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija, Suomen Rauhanliitto ry

Konsepton kanssa kommunikoiminen oli helppoa ja saimme jo tarjousvaiheessa selkeitä näkemyksiä siitä, kuinka sivustomme uudistaminen tiukalla budjetilla olisi järkevintä toteuttaa.

Sivujen valmistuttua olemme saaneet kiitosta niiden selkeydestä ja raikkaasta ulkoasusta. Ne ovat selkeät ja helppokäyttöiset myös päivittäjälleen. Uudistukselle asettamamme tavoitteet toteutuivat selkeästi ja uudistus on auttanut meitä nostamaan esimerkiksi sivujen kävijämäärää huomattavasti.

Voin hyvin suositella Konseptoa sivustouudistuksen tekijäksi.

Tuuli Vuori
viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija
Suomen Rauhanliitto ry