Raitaritarit kampanjasivusto

Asiakas

Pienten koululaisten turvallinen koulutie on jokasyksyinen huoli ja puheenaihe. Helsingin kaupunginhallitus päätti järjestää aiheeseen liittyen Raitaritarit-kampanjan syksyllä 2016. Kampanjaa koordinoi Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Kampanjan tarkoitus on tehdä koulut ja leikkipaikat näkyviksi tienkäyttäjille koulujen alkaessa. Kouluille tarjotaan pedagogista materiaalia, jonka avulla opettajat voivat käsitellä koululaisten kanssa liikenneturvallisuuteen liittyviä aiheita positiivisessa hengessä ja ilman pelottelua.

Tavoitteet

Kampanjasivuston tarkoitus on välittää opettajille kampanjaan liittyvät pedagogiset materiaalit. Tavoitteena on, ettei kampanja jäisi vain ulkoiseksi, yksittäiseksi tempaukseksi, vaan että oppilaat voisivat koulussa ja kotona käytyjen keskustelujen pohjalta oppia hallitsemaan liikenneympäristöä.

Projekti

Sivusto suunniteltiin ensisijaisesti opettajille, jotka voivat koostaa liikenneturvaan liittyvän oppitunnin sivustolla esitetyn ohjeen mukaan ja esittää oppilaille aiheeseen liittyviä, innostavia materiaaleja. Sivuston avulla pedagogiset materiaalit välitettiinkin opettajille nopeasti ja kätevästi. Lisäksi sivustolle toteutettiin vanhemmille suunnattu osio, jossa heitä kannustetaan juttelemaan lapsen kanssa koulureitin vaaroista ja turvallisesta tienkäytöstä. Sivusto tarjottiin käyttäjille suomen- ja ruotsinkielisenä.

Rakensimme Raitaritarit-kampanjasivuston WordPressillä. Sivuston kuvituksen teki Sari Airola ja sivuston sisällön tuotti asiakas.

Tulokset

Kampanja saavutti kiitettävästi medianäkyvyyttä, ja yhdessä muiden kampanjatoimenpiteiden kanssa sivusto tavoitti kohderyhmänsä hyvin. Kampanja herätti huomiota myös sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä, jossa #raitaritarit-hastag keräsi kiitettävästi tägäyksiä.

Lämmin kiitos Konseptolle mukavasta projektista! Missään vaiheessa ei ollut huolta siitä, etteivätkö asiat olisi luonnistuneet. Tiimin kanssa oli helppo työskennellä: pidettiin, mitä luvattiin ja autettiin heti. Myös ohjaus tyylillisesti toimiviin ratkaisuihin oli ystävällistä ja pätevää.

Minna Riikka Järvinen
toiminnanjohtaja
Kehittämiskeskus Opinkirjo