Operight tietosivusto

Asiakas

Operight-sivusto tarjoaa opettajille tietoa tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Sivuston kohderyhmää ovat opettajien lisäksi opettajiksi opiskelevat ja monien muiden ammattiryhmien edustajat. Sivustoa hallinnoi IPR University Center.

Tavoitteet

“Pyrimme jakamaan sivustolla tietoa käytännönläheisesti opettajan työn näkökulmasta”, kertoo koulutuspäällikkö Anni Wargh. “Tavoitteena on, että opettajat löytävät nopeasti oikeaa ja puolueetonta tietoa, joka on avattu ja jäsennetty selkeästi”.

Myös alkuperäinen sivusto vuodelta 2010 oli meidän rakentamamme, mutta tekniikan kehittyessä vanha sivusto alkoi kaipaamaan päivitystä. Vaikka Operight-sivustoa käytetään paljon mobiililaitteilla, sitä ei ollut optimoitu mobiililaitteille. Lisäksi sivuston ulkoasu kaipasi piristystä ja rakenne selkiyttämistä.

Sivuston haku toimi huonosti, sillä kaikkea sisältöä ei löytynyt haulla. Koska sivuston käyttäjät yleensä etsivät sivustolta vastausta tiettyyn kysymykseen, on erityisen tärkeää, että haku toimii luotettavasti. Näin ollen haun kehittäminen oli sivustouudistuksen tärkeimpiä tavoitteita.

Projekti

Uudistimme Operight-sivuston kesällä 2016. Selkiytimme sivuston navigaatiota ja sivujen rakenteita, ja teimme sivustosta täysin mobiiliresponsiivisen. Suunnittelimme sivustolle raikkaan ja nykyaikaisen ulkoasun. Teimme sivuston hausta ennakoivan, ja huolehdimme siitä, että haku varmasti löytää kaiken sivustolla olevan sisällön.

Tulokset

Uudistettu sivusto sai käyttäjiltä kiitosta ennen kaikkea mobiiliresponsiivisuudesta. “Lopputulos on hyvä. Sivusto näyttää paremmalta ja toimii kuten toivoimme”, sanoo Anni Wargh.

Anni Wargh oli myös erittäin tyytyväinen projektin kulkuun: “Uudistus eteni sovitussa aikataulussa. Työskentely Konsepton kanssa oli helppoa ja mukavaa. Vastaukset sai nopeasti, ja meihin oltiin aktiivisesti yhteydessä. Kaikki projektissa tarvittu osaaminen löytyi Konseptolta.”

Kiitos kovasti Operight.fi-sivuston uudistuksesta! Meillä kaikki ovat olleet yllättyneitä miten hyvin projekti ja uudistus eteni ja kaikki toimii, saitte todella kiitosta monesta suunnasta.

Anni Wargh
Training Manager
IPR University Center