Mediconsult kotisivut

Asiakas

Mediconsult on suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittaja ja yksi alan johtavia toimijoita Suomessa. Ydinosaamista ovat asiakas- ja potilastiedon, toiminnanohjauksen, omahoidon sekä sähköisen asioinnin ratkaisut.

Tavoitteet

Roolimme sivustoprojektissa oli rakentaa se loppuun asiakkaan toimittamien suunnitelmien pohjalta markkinoinnin, miellyttävän käyttäjäkokemuksen, käytettävyyden sekä hakukoneoptimoinnin näkökulmista.

Projekti

Uudistimme asiakkaan vanhan Drupal-pohjaisen sivuston syksyllä 2016. Työ tehtiin asiakkaan toimittamien layout-suunnitelmien pohjalta ja asiakas vastasi itse sisällön sisällön tuotannosta ja sen lisäämisestä sivustolle.

Tulokset

Sivuston ulkoasu modernisoitiin, mobiiliresponsiivisuutta parannettiin ja sisällön rakennetta uudistettiin. Uusina asioina sivustolle lisättiin sosiaalisen median syötteet ja asiakastarinat.

Asiakkaan uudistukselle asettamat tavoitteet saatiin täytettyä. Lopputuloksena on selkeä, raikas ja asiantuntijuutta viestivä verkkosivusto.