IPR University Center sivustot ja visuaaliset ilmeet

Asiakas

IPR University Center on kuuden yliopiston yhteinen laitos, joka tuottaa aineettomiin oikeuksiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta, tarjoaa tietopalvelua ja toimittaa IPRinfo-verkkolehteä. Instituutti toimii yhteistyössä yliopistojen, yritysten, julkisen sektorin sekä eri järjestöjen kanssa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli taata sivustojen tulevaisuus sekä kehittää samalla instituutin verkkonäkyvyyttä, kasvattaa instituutin koulutusten kävijämääriä ja lehden lukijamääriä. Verkkosivustot ovat instituutin tärkeimmät tiedotuskanavat.

Visuaalisen ilmeen suhteen tarkoituksena oli eriyttää vanha, aikansa elänyt sivusto kahdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, sekä uudistaa molempien sivustojen ilmeet asiakkaan toiveiden mukaiseksi ja keskenään yhteensopivaksi. Tekniseltä kannalta tarkoituksena oli vaihtaa vanha suljettu julkaisujärjestelmä, jota ei enää kehitetty, moderniin avoimen lähdekoodin vaihtoehtoon.

Projekti

Suunnittelimme kevään 2018 aikana IPR University Centerille kaksi uutta verkkosivustoa. Veimme samalla niiden visuaaliset ilmeet maaliin asiakkaan alustavien suunnitelmien ja toiveiden pohjalta, tarkentaen logoja, värejä ja fontteja.

Toteutimme suhteellisen laajat sivustot toiminnallisuuksineen avoimen lähdekoodin WordPress-julkaisujärjestelmän päälle. Suoritimme myös vaativan sisällön siirron vanhasta järjestelmästä uuteen. Vastaamme myös sivustojen ylläpidosta ja hostauksesta.

Myöhemmin sivusto muokattiin saavutettavaksi WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusohjeiden mukaan.

Tulokset

Molemmille sivustoille synnytettiin ilmeet, jotka ovat aiheeseen sopivasti siistit ja asialliset, ja jotka täydentävät toisiaan.

Uudistuksen myötä sivustot ovat nyt helposti päivitettäviä, rakenteeltaan selkeitä ja helppoja käyttää myös mobiililaitteilla. Nykypäivän suosituin verkkosivustojen alusta ja laadukas toteutus takaavat sen, että sivustojen ylläpito ja jatkokehitys on helppoa myös tulevaisuudessa.

Asiakas on ollut tyytyväinen niin visuaaliseen ilmeeseen, sivustojen tekniseen toteutukseen kuin Konsepton työskentelyyn projektissa.