FinFami ry kotisivut

Asiakas

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöön kuuluu 17 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen.

Tavoitteet

Vanha sivusto oli toteutettu Joomla!:lla ja se oli ilmeeltään, toiminnoiltaan ja tietoturvaltaan vanhentunut. Projektin tavoitteena oli tuottaa uusi asiakkaan suunnitteleman visuaalisen ilmeen mukainen, laadukas, helposti ylläpidettävä ja tietoturvallinen verkkosivusto, joka palvelee yhdistyksen jäseniä kunnolla.

Tarkoituksena oli saada uusi sivusto julkaistua hyvin nopealla aikataululla pian alkavaa kampanjaa varten. Koko työlle oli aikaa vain yksi kalenterikuukausi.

Projekti

Uudistimme FinFamin kotisivut alkuvuodesta 2017 asiakkaan layout-suunnitelmien pohjalta. Toteutimme sivuston WordPress-julkaisujärjestelmällä ja siirsimme artikkelit vanhasta julkaisujärjestelmästä uuteen.

Asiakkaan toimittamat layout-suunnitelmat olivat etukäteen huolella mietittyjä, mikä teki työstä meille suoraviivaisen ja selkeän. Asiakas vastasi uuden sisällön tuotannnosta.

Tulokset

FinFamin alueelliset jäsenyhdistykset järjestävät mielenterveysomaisille muun muassa toimintaryhmiä, kursseja, tapahtumia ja virkistystoimintaa. Omaisten vertaisryhmissä omaiset voivat jakaa kokemuksiaan, saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyntämään voimavarojaan. Keskusliiton sivuston sisältö tukee näitä toimintoja tarjoamalla ajankohtaista tietoa mm. uutisten, tiedotteiden, kannanottojen, kampanjoiden sekä materiaalipankin avulla.

Uudistuksen myötä sivuston ulkoasu, sisällön hallintapuoli sekä tietoturva parantuivat huomattavasti. Alitimme tiukan aikataulun ja veimme projektin maaliin vain kolmessa viikossa tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kanssa.

Asiakas on ollut hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja meistäkin oli mukava tehdä töitä tärkeän asian eteen.