Coinmotion nimi, ilme ja sivustot

Coinmotion on Bitcoin-virtuaalivaluutan hankkimista ja säilyttämistä helpottava start-up ja verkkopalvelu.

Autoimme asiakasta yrityksen ja palvelun nimen löytämisessä, suunnittelimme yritykselle logon ja muun visuaalisen ilmeen, ja dokumentoimme suunnitelmat. Lisäksi suunnittelimme käyntikortit ja esityspohjan.

Suunnittelimme asiakkaan toiveiden pohjalta verkkopalvelulle markkinointisivuston ja toteutimme sen front-end-koodit. Lisäksi suunnittelimme verkkopalvelun käyttöliittymän ja ulkoasun, sekä toteutimme verkkopalvelun front-end-koodit. Asiakas vastasi sivustojen toteuttamisesta ja palvelun tuottamisesta.

Start-upin liiketoiminta on sittemmin myyty toiselle virtuaalivaluuttapalveluita tarjoavalle yritykselle ja markkinointisivusto on uudistettu muiden toimesta.