Arvometsä kotisivut

Arvometsä tarjoaa erirakenteiseen metsänkasvatukseen liittyviä palveluita metsänomistajille. Erirakenteisen metsänkasvatuksen hyötyinä minimoidaan metsänomistajan kulut ja maksimoidaan tuotot. Samalla vaalitaan luonto- ja virkistysarvoja sekä ylläpidetään metsän monimuotoisuutta.

Toteutimme Arvometsän sivuston Drupal-sisällöhallintajärjestelmällä ja vastaamme sivuston ylläpidosta ja hostauksesta.

Graafisesta suunnittelusta vastasi Eyeball Graphics ja sisällöstä asiakas.

Sivustoprojekti vietiin läpi tiiviillä aikataululla. Toteutuksen aikana alkuperäiseen suunnitelmaan tehdyt muutokset ja lisäykset onnistuivat vaivatta ja yhteydenpito toimi ilman viiveitä.

Jatkamme yhteistyötä ja sivustomme kehittämistä yhdessä Konsepton kanssa. Voin suositella lämpimästi heidän palvelujaan.

Sami Koskimaa
toimitusjohtaja
Metsäpalvelu Arvometsä Oy