Tietosuojakäytäntö

Yleistä

Tämä tietosuojakäytäntö koskee verkkosivustoa osoitteessa konsepto.fi ja on päivitetty viimeksi 22.1.2022.

Konsepto vastaa tästä verkkosivustosta ja pyrkii takaamaan rekisteröityjen oikeudet kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojakäytäntö liittyy Tietosuojalakiin, Lakiin sähköisen viestinnän palveluista sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR).

Tietosuojakäytännön laatimisessa on pyritty noudattamaan Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita, Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisemaa taulukkoa informointivelvoitteen edellyttämistä tiedoista, Tietosuojatyöryhmä WP 29:n ohjeistusta ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin evästeohjeistusta palveluntarjoajille.

Evästeistä voit lukea lisää evästekuvauksesta.

Henkilötietojen kerääminen

Viestintätekniset henkilötietojen käsittelyt

Aina kun olet yhteydessä meihin jollakin viestintätekniikalla, joudumme käsittelemään vähintään yhtä henkilötietoasi. Näille käsittelyille emme voi pyytää suostumusta etukäteen, niistä ei voi kieltäytyä teknisistä syistä, emmekä toimita tietoja näistä käsittelyistä rekisteröidyille 6 kk aikana käytännön syistä. Tiedot käsittelyistä löytyvät kuitenkin tältä sivulta.

Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat suojattavia henkilötietoja, samoin kuin muutkin tiettyyn henkilöön viittaavat tunnisteet. Kun soitat meille, tai lähetät meille tekstiviestin tai sähköpostin, käsittelemme puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi, sekä mahdollisia muita lähettämiäsi henkilötietoja, siinä laajuudessa kuin mitä asian hoitaminen vaatii. Sama koskee myös esimerkiksi pikaviestiohjelmia, etäkokouspalveluita, projektinhallintapalveluita ja muita tietoteknisiä viestintätapoja, jotka kaikki vaativat henkilötietoja toimiakseen.

Internetin toiminta perustuu verkkoliikennettä ohjaileviin IP-osoitteisiin, jotka yksilöivät verkkoon kytketyt verkkosovittimet. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden lakien mukaan IP-osoitteet on myös määritelty suojattaviksi henkilötiedoksi, koska ne yksilöivät verkon käyttäjät. Näin ollen IP-osoitteiden käsittelyyn pätevät samat säännöt kuin esimerkiksi henkilöiden nimiin tai syntymäaikoihin.

Aina kun käytät mitä tahansa verkkosivustoa, IP-osoitettasi käsitellään sekä sillä verkkopalvelimella, johon olet yhteydessä, että lukuisilla välissä olevilla, eri tahojen omistamilla verkkopalvelimilla ja -laitteilla, ilman erillistä suostumusta tai ilmoitusta jälkikäteen. Internetin globaalin toimintaperiaatteen takia IP-osoitteesi saattaa samalla siirtyä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Lisäksi IP-osoitteesi tallentuu erilaisiin lokeihin, joita tarvitaan mm. ongelmien ratkaisemiseen, väärinkäytön estämiseen ja tietoturvan varmistamiseen. Samat asiat koskevat myös meidän verkkosivustoamme.

IP-osoitteita on kiinteitä ja vaihtuvia. Valtaosa yksityiskäytöstä tapahtuu vaihtuvista IP-osoitteista. Kiinteiden IP-osoitteiden omistajan (normaalisti organisaation) saa selville julkisista tietokannoista ja kyseisellä organisaatiolla saattaa olla tieto IP-numeron todellisesta käyttäjästä tietyllä ajanhetkellä. Vaihtuvien IP-osoitteiden kohdalla tieto IP-osoitteen käyttäjästä on internet-operaattorilla, joka tallentaa tiedot, mutta ei saa luovuttaa niitä eteenpäin. Suomessa Poliisi pystyy kuitenkin jälkikäteen selvittämään tietyn IP-osoitteen käyttäjän tietyllä ajanhetkellä pyytämällä kyseisiä tietoja internet-operaattorilta, ja esimerkiksi tekijänoikeuksien haltija saattaa saada tekijänoikeusrikokseen liittyvän IP-numeron käyttäjän selvitettyä tuomioistuimen päätöksellä.

Normaalilta sivuston omistajalta IP-osoitteen käyttäjän selvittäminen onnistuu kuitenkin käytännössä vain silloin, jos käyttäjä itse jakaa sivustolla muita henkilötietojaan kyseistä IP-osoitetta käyttäen, esimerkiksi lähettää lomakkeen yhteystiedoillaan tai tekee tilauksen verkkokaupasta.

Edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyyn osallistuu lisäksemme lukuisia eri palveluntarjoajia kännyköiden valmistajista roskapostisuodattimien tarjoajiin.

Evästesuostumusrekisteri

Traficomin evästeohjeiden mukaan sivuston omistajan tulee kerätä rekisteri evästesuostumuksista osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Jos sallit evästeet, sivusto tallentaa tiedot suostumuksestasi anonymisoidussa muodossa. Tiedot tallennetaan kolmannen osapuolen suostumuksenhallintapalveluun nimeltä CookieHub. Lisäksi tiedot suostumuksesta tallennetaan evästeenä käyttäjän selaimeen, jotta asiaa ei tarvitsisi kysyä uudestaan jokaisella sivunlatauksella.

Kerättävät henkilötiedot ovat:

 • IP-osoite (anonymisoitu)
 • Evästevalinnat
 • Päivämäärä ja kellonaika
 • URL-osoite
 • Selaimen nimi ja versio sekä käyttöjärjestelmä (user agent string)
 • Maa

Lue lisää CookieHubin tietosuojasta

Oma kävijäseuranta

Verkkosivustolla on käytössä omalle palvelimelle asennettu, omassa hallinnassa oleva, ensimmäisen osapuolen kävijäseurantaohjelmisto, jonka käyttöön ei pyydetä suostumusta. Kävijäseurantapalvelu tallentaa anonymisoituja henkilötietoja verkkosivuston vierailijoista ja heidän toimistaan verkkosivustolla. Teknisesti kävijäseuranta toimii selaimessa suoritettavan ohjelmakoodin ja palvelinkutsun avulla. Evästeet on poistettu käytöstä.

Kerättävät henkilötiedot ovat:

Tiedot kerätään omalla palvelimella sijaitsevan avoimen lähdekoodin kävijäseurantaohjelmiston Matomon tietokantaan.

Tietoa Matomon keräämistä tiedoista

Tietoa Matomon yksityisyysasetuksista

Tietoa Matomon keräämien tietojen omistuksesta

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Verkkosivustolla on käytössä ulkoinen, kolmannen osapuolen kävijäseurantapalvelu. Kävijäseurantapalvelu tallentaa anonymisoituja henkilötietoja verkkosivuston vierailijoista ja heidän toimistaan verkkosivustolla. Teknisesti kävijäseuranta toimii selaimessa suoritettavan ohjelmakoodin, IP-osoitteiden ja selaimeen asennattavien evästeiden avulla, jotka yksilöivät tietyn käyttäjän suorittamat sivunäytöt ja muut toimet verkkosivustolla.

Kerättäviä henkilötietoja ovat ainakin:

Tiedot kerätään kolmannen osapuolen tarjoaman Google Analytics -kävijäseurantapalvelun rekisteriin.

Kolmannen osapuolen kävijäseurannalle pyydetään lupaa evästesuostumusbannerin avulla käyttäjän saapuessa sivustolle ensimmäisen kerran.

Mahdollisen aiemmin myönnetyn luvan voi peruuttaa jälkikäteen evästesuostumusbannerin avulla. Sen saa esille klikkaamalla hammasratasikonia selainikkunan vasemmassa alakulmassa.

Tietoa Google Analyticsin keräämistä henkilötiedoista

Tietoa Google Analyticsin mahdollisesti keräämistä henkilötiedoista

Tietoa Googlen palveluiden asettamista evästeistä

Tietoa Google Analyticsin asettamista evästeistä

Tietoa Google Analyticsin tietosuojasta ja turvallisuudesta

Verkkomainonnan konversioseuranta

Verkkosivustolla on käytössä ulkoinen, kolmannen osapuolen verkkomainonnan konversioseuranta. Teknisesti konversioseuranta toimii selaimessa suoritettavan ohjelmakoodin, IP-osoitteiden ja selaimeen asennattavien evästeiden avulla, jotka yksilöivät tietyn käyttäjän suorittamat sivunlataukset ja muut toimet verkkosivustolla. Konversioseurantapalvelu tallentaa anonymisoituja henkilötietoja verkkosivuston vierailijoista ja heidän toimistaan verkkosivustolla.

Kerättäviä henkilötietoja ovat ainakin:

Tiedot kerätään kolmannen osapuolen tarjoaman Google Ads -verkkomainontapalvelun rekistereihin.

Konversioseurannalle pyydetään lupaa evästesuostumusbannerin avulla käyttäjän saapuessa sivustolle ensimmäisen kerran.

Mahdollisen aiemmin myönnetyn luvan voi peruuttaa jälkikäteen evästesuostumusbannerin avulla. Sen saa esille klikkaamalla hammasratasikonia selainikkunan vasemmassa alakulmassa.

Tietoa Googlen GDPR:n noudattamisesta

Tietoa Google Adsin tietosuojasta

Tietoa Google Adsin keräämistä henkilötiedoista

Lisää tietoa Google Adsin keräämistä henkilötiedoista

Tietoa Googlen palveluiden asettamista evästeistä

Verkkolomakkeet

Verkkosivustollamme on lomakkeita, joilla kerätään henkilötietoja asian käsittelyn mahdollistamiseksi.

Lomakkeiden lähetykset välitetään sähköpostiimme ja niitä käsitellään samoin kuin muitakin organisaatiomme vastaanottamia sähköposteja. Lomakkeiden lähetyksiä ei tallenneta pysyvästi palvelimelle.

Kerättävät henkilötiedot ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Viesti
 • Organisaatio

Lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista, mutta henkilötiedot ovat pakollisia, sillä ilman niitä emme voi olla yhteydessä lomakkeen lähettäjään.

Yhteydenottorekisteri

Pidämme yllä henkilörekisteriä yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse yhteyttä ottavista henkilöistä ja heidän viesteistään.

Tiedot kerätään yhteydenoton yhteydessä eri lähteistä, kuten yhteyshenkilön lähettämistä sähköposteista tai soittamista puheluista, asiakasorganisaation sivustolta tai LinkedIn-palvelusta. Näiden tietojen keräämisestä ei voi kieltäytyä, koska niitä tarvitaan esimerkiksi markkinointiin, myyntiin, palveluiden tuottamiseen ja yhteydenottajille vastaamiseen.

Kerättävät henkilötiedot ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite (työ)
 • Puhelinnumero (työ)
 • Titteli/tehtävä
 • Organisaatio
 • Mahdollinen asiakasryhmä
 • Viestit

Tiedot kerätään kolmannen osapuolen tarjoamaan Google Gmail -sähköpostipalveluun sekä Atlassian Trello -yhteistyötyökalupalveluun.

Tietoa Google Gmail -palvelun yksityisyydestä

Tietoa Atlassian Trello -palvelun tietosuojasta

Tietoa Atlassian Trello -palvelun vaatimustenmukaisuudesta

Asiakkaiden yhteyshenkilöiden rekisteri

Keräämme asiakassuhteeseen liittyvät organisaatioiden yhteyshenkilöiden työyhteystiedot tarjouspyynnön käsittelyn yhteydessä tai viimeistään sopimussuhteen syntyessä.

Kerättävät henkilötiedot ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite (työ)
 • Puhelinnumero (työ)
 • Titteli/tehtävä
 • Organisaatio
 • Kieli
 • Mahdollinen asiakasryhmä
 • Mahdolliset toiveet ja lisätiedot

Tiedot kerätään manuaalisesti siinä vaiheessa kun asiakassuhde syntyy. Tiedot kerätään eri lähteistä, kuten yhteyshenkilön lähettämistä sähköposteista tai soittamista puheluista, asiakasorganisaation sivustolta tai LinkedIn-palvelusta. Näiden tietojen keräämisestä ei voi kieltäytyä, koska niitä tarvitaan palveluiden tuottamiseen.

Tiedot kerätään kolmannen osapuolen tarjoaman Google Workspace -työskentely-ympäristön rekistereihin. Lisäksi saatamme käsitellä tietoja tarvittaessa muilla ohjelmistoilla.

Tietoa Google Workspace -palvelun yksityisyydestä

Tietoa Google Workspace -palvelun tietoturvasta

Tietoa Googlen pilvipalveluiden yksityisyydestä

Tietoa Googlen pilvipalveluiden vaatimustenmukaisuudesta

Tietoa Googlen pilvipalveluiden vaatimustenmukaisuudesta

Uutiskirjeiden lähetyslistat

Keräämme asiakkaidemme yhteyshenkilöiden yhteystietoja sekä tilattuihin palveluihin että markkinointiin liittyvien uutiskirjeiden lähettämistä varten. Tällä hetkellä uutiskirjettä ei voi erikseen tilata, mutta saatamme lisätä uutiskirjeen tilauslomakkeen myöhemmin.

Voit halutessasi peruuttaa markkinointiin liittyvien uutiskirjeiden tilauksen kunkin uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä. Palveluiden tuottamisen kannalta oleellisista sähköpostiviesteistä ei kuitenkaan voi kieltäytyä asiakassuhteen ollessa voimassa.

Kerättävät henkilötiedot ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Uutiskirjeiden avaukset ja linkkien klikkaukset
 • IP-osoite
 • Sijainti (todennäköinen alue IP-osoitteen pohjalta)

Näitä henkilötietoja kerätään asiakkuuden syntymisen yhteydessä ja uutiskirjeitä luettaessa. Niiden keräämisestä ei voi kieltäytyä, koska niitä tarvitaan palveluiden tuottamiseen ja uutiskirjeen lähettämiseen.

Tiedot kerätään kolmannen osapuolen tarjoaman Mailchimp-uutiskirjepalvelun rekisteriin.

Tietoa Mailchimp-uutiskirjepalvelun henkilötietojen käsittelystä

Tietoa Mailchimp-uutiskirjepalvelun GDPR:n noudattamisesta

Uutiskirjeiden konversioseuranta

Käyttämämme uutiskirjepalvelu seuraa uutiskirjeiden avauksia uutiskirjeiden sisältämien, uutiskirjepalvelun palvelimelta ladattavien kuvien avulla, sekä uutiskirjeen linkkien klikkauksia uudelleenohjaamalla linkit uutiskirjepalvelun palvelimen kautta.

Kerättävät henkilötiedot ovat samat kuin uutiskirjeiden lähetyslistojen kohdalla mainitut kerättävät henkilötiedot.

Tiedot kerätään kolmannen osapuolen tarjoaman Mailchimp-uutiskirjepalvelun rekisteriin.

Tietoa Mailchimp-uutiskirjepalvelun henkilötietojen käsittelystä

Tietoa Mailchimp-uutiskirjepalvelun GDPR:n noudattamisesta

Käsittelyn tarkoitus

Viestintätekniset henkilötietojen käsittelyt

Viestintätekniikat, kuten puhelut, tekstiviestit, sähköpostit, pikaviestipalvelut, etäkokouspalvelut, projektinhallintapalvelut ja vastaavat vaativat tiettyjen henkilötietojen käsittelyä toimiakseen. Samoin verkkosivustot vaativat IP-osoitteiden käsittelyä toimiakseen.

Evästesuostumusrekisteri

Henkilötietojen käsittelijän on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, ja että annettu suostumus täyttää sille laissa säädetyt edellytykset.

Lue lisää osoitusvelvollisuudesta

Oma kävijäseuranta

Käytämme tietoja markkinointimme, viestintämme ja palveluidemme kehittämiseen. Kävijäseurannan avulla näemme esimerkiksi paljonko verkkosivustolla käy vierailijoita, mistä lähteistä kävijäliikenne tulee sekä paljon muita hyödyllisiä tilastotietoja verkkosivuston käytöstä.

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Käytämme tietoja markkinointimme, viestintämme ja palveluidemme kehittämiseen. Kävijäseurannan avulla näemme esimerkiksi paljonko verkkosivustolla käy vierailijoita, mistä lähteistä kävijäliikenne tulee sekä paljon muita hyödyllisiä tilastotietoja verkkosivuston käytöstä.

Verkkomainonnan konversioseuranta

Käytämme tietoja markkinointimme kehittämiseen. Konversioseurannan avulla näemme paljonko verkkomainontamme tuottaa käyttäjien toimenpiteitä. Konversioseuranta on käytännössä välttämätöntä voidaksemme mainostaa verkossa tehokkaasti.

Verkkolomakkeet

Käytämme tietoja esimerkiksi pyydettyihin myyntiyhteydenottoihin, asiakkaidemme palvelemiseen ja palveluidemme kehittämiseen, yhteydenoton sisällöstä riippuen. Käsittelemme tietoja vain siinä laajuudessa, kuin mitä nämä käyttötarkoitukset edellyttävät, emmekä luovuta tietoja eteenpäin.

Yhteydenottorekisteri

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa yrityksemme oma markkinointi, myynti, laskutus, palveluiden tuottaminen, asiakaspalvelu, organisaatiomme toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen, sekä mahdollisesti myös ulkoinen viestintä, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, erilaisten velvoitteiden hoitaminen tai muuta vastaavaa, yhteydenoton sisällöstä riippuen. Käsittelemme tietoja vain siinä laajuudessa, kuin mitä nämä käyttötarkoitukset edellyttävät, emmekä luovuta tietoja eteenpäin.

Asiakkaiden yhteyshenkilöiden rekisteri

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa yrityksemme oma markkinointi, myynti, laskutus, palveluiden tuottaminen, asiakaspalvelu sekä organisaatiomme toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen. Käsittelemme tietoja vain siinä laajuudessa, kuin mitä nämä käyttötarkoitukset edellyttävät, emmekä luovuta tietoja eteenpäin.

Uutiskirjeiden lähetyslistat

Käytämme tietoja viestintään ja markkinointiin asiakkaidemme suuntaan, mahdollisesti myös potentiaalisille asiakkaillemme.

Uutiskirjeiden konversioseuranta

Uutiskirjepalvelu näyttää tilastoja uutiskirjeiden avaamisista ja linkkien klikkauksista sekä uutiskirje- että vastaanottajakohtaisesti. Saatamme käyttää viestintämme ja markkinointimme mittaamiseen ja kohdentamiseen.

Käsittelyn oikeusperuste

Tietosuojavaltuutetun ohjeet käsittelyn oikeusperusteista

Viestintätekniset henkilötietojen käsittelyt

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Tietosuojavaltuutetun ohjeita rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Evästesuostumusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Oma kävijäseuranta

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Tietosuojavaltuutetun ohjeita rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Verkkomainonnan konversioseuranta

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Verkkolomakkeet

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Yhteydenottorekisteri

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Asiakkaiden yhteyshenkilöiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Uutiskirjeiden lähetyslistat

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Uutiskirjeiden konversioseuranta

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Henkilötietojen säilytysaika

Viestintätekniset henkilötietojen käsittelyt

Säilytämme tietoja laitteillamme ja mahdollisilla kolmannen osapuolen palvelimilla ennalta määrittelemättömän ajan, riippuen esimerkiksi laitteesta ja kulloinkin käytössä olevasta tekniikasta ja palveluntarjoajasta.

Evästesuostumusrekisteri

CookieHub säilyttää tietoja 12 kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Oma kävijäseuranta

Matomo on säädetty säilyttämään anonymisoidut kävijäseurannan henkilötiedot 2 vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Google säilyttää anonymisoidut vierailija- ja tapahtumakohtaiset tiedot kävijäseurantapalvelussa maksimissaan 14 kk (Google Analytics 4 -omaisuudet). Konversioseurannan evästeiden voimassaoloaika on pisimmillään 2 vuotta.

Verkkomainonnan konversioseuranta

Google säilyttää Googlen palveluihin sisäänkirjautuneen käyttäjän kohdalla mainontaan liittyvät tiedot kunnes käyttäjä itse poistaa ne. Konversioseurannan anonymisoidut vierailija- ja tapahtumakohtaiset tiedot säilyvät toistaiseksi, mutta niitä anonymisoidaan lisää 9 ja 18 kuukauden kohdalla. Konversioseurannan evästeiden voimassaoloaika on 90 vuorokautta.

Verkkolomakkeet

Yhteydenottolomakkeiden lähetyksiä ei tallenneta pysyvästi verkkosivuston palvelimelle. Sähköpostiimme välitettyjä yhteydenottoja säilytetään kuten muitakin organisaatiomme sähköposteja.

Yhteydenottorekisteri

Säilytämme tietoja toistaiseksi, sillä niihin voi olla tarpeen palata myöhemmin. Sähköpostiimme välitettyjä yhteydenottoja säilytetään kuten muitakin organisaatiomme sähköposteja.

Asiakkaiden yhteyshenkilöiden rekisteri

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista kyseisen asiakassuhteen hoitamisen kannalta.

Uutiskirjeiden lähetyslistat

Säilytämme uutiskirjeiden lähetyslistat sen ajan kuin niille on tarvetta. Ei ole tiedossa kauanko kolmannen osapuolen uutiskirjepalvelu säilyttää lähetyslistojen tietoja jossakin muodossa listojen poistamisen jälkeen.

Uutiskirjeiden konversioseuranta

Ei ole tiedossa kauanko kolmannen osapuolen uutispalvelu säilyttää tietoja uutiskirjeiden avaamisista ja linkkien klikkauksista.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman erityistä laillista perustetta.

Henkilötietoja käsittelee tästä verkkosivustosta vastaavan organisaation henkilökunta tehtäviensä mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät järjestelmätoimittajat, palveluntarjoajat ja alihankkijat, joiden palveluita organisaatio käyttää omien palveluidensa tuottamiseksi ja joiden kanssa on tehty henkilötietojen käsittelysopimukset.

Henkilötiedot saattavat siirtyä Euroopan talousalueen ulkopuolelle osana automatisoitua tietojenkäsittelyä, jolloin henkilötiedot pyritään suojaamaan asianmukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon omissa järjestelmissämme.

Käyttämämme verkkomainontapalvelu Google Ads hyödyntää henkilötietojasi esimerkiksi verkkomainonnan automaattiseen kohdentamiseen omissa palveluissaan ja kumppaneidensa palveluissa

Tietosuojavaltuutetun ohjeita automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Voit myös peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmaiseksi. Voit peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä tietosuojavastaavalle.

Tietosuojavaltuutetun ohjeita rekisteröidyn oikeuksista

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, otathan ensisijaisesti yhteyttä verkkosivuston tietosuojavastaavaan.

Mikko Paltamaa
Sähköposti: mikko.paltamaa@konsepto.fi
Puhelin: +358 50 351 7919

Valvontaviranomainen

Jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, sinulla on myös oikeus valittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Verkkosivusto: tietosuoja.fi
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelin: 029 566 6700 (vaihde)