Tyylikäs visuaalinen ilme ja markkinointimateriaalit

Arvoa ja kilpailuetua strategisella brändäystyöllä

Brändi on paljon muutakin kuin vain nimi ja logo. Siihen kuuluu koko käsitys, mikä asiakkaillasi ja muilla ihmisillä on toiminnastasi.

Vahva brändi on erittäin tärkeä kilpailutekijä mille tahansa liiketoiminnalle. Se viestii toivomiasi asioita, on tunnistettava ja palaa ensimmäisenä mieleen, kun potentiaalisille asiakkaille muodostuu tarvetta tarjonnallesi. Lisäksi se vaikuttaa hintaan, jonka voit asiakkailtasi pyytää, lisäten näin toimintasi arvoa.

Yritysten ohella brändäystä joutuvat miettimään käytännössä kaikki muutkin organisaatiot, ja sen vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Vahva brändi tekee toiminnasta uskottavaa, kiinnostavaa ja muistettavaa, kasvattaen näin sen arvoa yleisön mielissä.

Brändistrategialla pyritään vaikuttamaan ihmisten käsitykseen toiminnastasi viestimällä oikeita asioita kaikessa toiminnassasi ja läpi koko organisaatiosi. Brändistrategia määrittelee muun muassa brändisi tarkoituksen, kohderyhmät, lupaukset, arvot ja persoonallisuuden.

Tarjoamme brändiin, visuaaliseen ilmeeseen ja markkinointimateriaaleihin liittyvän suunnittelutyön lisäpalveluna.

Hyvä visuaalinen ilme luo toiminnallesi kasvot

Visuaalisella ilmeellä (tai yritysilmeellä) tarkoitetaan brändiin liittyviä visuaalisia elementtejä, kuten logo ja liikemerkki, värimaailma, typografia, kuvitustyyli ja mahdolliset muut elementit. Ne muodostavat toimintasi visuaalisen identiteetin vastaanottajien mielissä.

Hyvä visuaalinen ilme palvelee strategiaasi herättämällä kohderyhmässäsi toivottuja mielikuvia ja tuoden asiallesi uskottavuutta. Visuaalinen ilme kannattaa myös dokumentoida kunnolla, jotta eri suunnittelijoiden työt ja eri materiaalit pysyvät linjassa keskenään.

Suunnittelemme strategiasi, toimintasi, arvojesi, tarinasi ja historiasi pohjalta laadukkaan visuaalisen ilmeen, joka tekee brändistäsi tunnistettavan ja muistettavan, ja jota muidenkin on helppo hyödyntää työssään.

Muut markkinointimateriaalit tarpeidesi mukaan

Tyypillisiä markkinointimateriaaleja ovat muun muassa some-profiilit, uutiskirjeet, esitteet, esitykset, käyntikortit, lomakkeet ja tarjouspohjat. Niiden kannattaa olla yhteen sopivia muun markkinoinnin kanssa, jolloin ne tukevat toisiaan, eivätkä murenna brändimielikuvaa yleisösi mielissä.

Suunnittelemme tarvitsemasi muut markkinointimateriaalit kätevästi samalla kertaa kuin verkkosivuston tai visuaalisen ilmeen, jolloin et joudu etsimään tekijöitä, organisoimaan työtä ja kommunikoimaan toiveita moneen suuntaan.

Taiteilija-verkkolehden uudistus ylitti toiveemme. Kuvataiteilijoiden ammattilehdessä visuaalisuus on ensiarvoisen tärkeää, ja uusi sivusto tuo hienosti esiin kuvataiteen moninaiset sisällöt. Konsepton asiantuntemuksen ansiosta uusi sivusto myös toimii hyvin eri välineissä. Olemme saaneet uudistuksesta runsaasti myönteistä palautetta.
Miisa Pulkkinen
päätoimittaja
Taiteilija-verkkolehti