Räätälöity verkkokauppa tuotteille tai palveluille

Vahva brändi erottuu ja pysyy asiakkaiden mielessä

Verkkokaupat eivät juuri eroa tavallisista myymälöistä asiakaskokemuksen suhteen: käynti virtaviivaisessa design-liikkeessä tai persoonallisessa pikkuputiikissa on aivan erilainen kokemus kuin halpahallissa tehty ostoskierros. Tämä koskee sekä B2C- että B2B-verkkokauppaa.

Asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, mitä verkkokauppasi tekstit ja ulkoasu viestivät tuotteidesi luonteesta ja laadusta. Suunnittelemme yrityksellesi tyylikkään miellyttävän ja kiinnostavan verkkokaupan, jossa asiakkaasi viihtyvät, ja josta silloin myös ostavat.

Lisäpalveluna voimme myös suunnitella visuaalisen ilmeen ja markkinointimateriaalit toimintaasi varten.

Sujuva ostopolku kynnykseltä kassalle

Verkkokaupan käyttökokemus vaikuttaa suoraan ostosten määrään. Asiakkaan ostopolku katkeaa, mikä tarvittavaa tietoa ei löydy, jos verkkokaupan käyttö on vaikeaa, tai jos jokin ongelma vie asiakkaan luottamuksen. Asiakkaiden tulee myös tuntea olevansa luotettavassa ja turvallisessa ympäristössä uskaltaakseen ostaa.

Huolehdimme siitä, että verkkokaupan ostoprosessi on alusta loppuun yhtä sujuva. Suunnittelemme kaupan siten, että asiakkaan on helppo selailla valikoimaa ja löytää etsimänsä tuotteet tai palvelut, ja että ostopäätöksen kannalta olennainen tieto löytyy helposti. Varmistamme, että kauppasi vakuuttaa asiakkaan luotettavuudellaan.

Kilpailuetua hyvällä asiakaspalvelulla verkossa

Kilpailijoita parempi asiakaspalvelu saa aikaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka ostavat uudestaan ja suosittelevat kauppaa muillekin.

Useimmat asiakkaat eivät tarvitse henkilökohtaista palvelua, mutta jokaisen asiakkaan tulee tuntea saavansa palvelua tarvittaessa. Se onnistuu muun muassa avustavien tekstien, ymmärrettävien ohjeiden ja helpon yhteydenottamisen avulla.

Silloin kun henkilökohtaista palvelua tarvitaan, sen merkitys korostuu. Yhteydenottoihin kannattaa vastata nopeasti ja palautetta kannattaa pyytää ja kerätä. Voit myös palvella asiakkaita livenä asiakaspalvelu-chatin avulla.

Palveluiden myynti, kausitilaukset ja toistuvat maksut

Fyysisten tuotteiden lisäksi verkkokaupparatkaisumme soveltuvat yhtä hyvin esimerkiksi fyysisten tai digitaalisten palveluiden, digitaalisten materiaalien luku- tai katseluoikeuksien tai vaikkapa verkkosovelluksen käyttöoikeuksien myymiseen. Voit myydä myös kausitilauksia, jotka laskutetaan tietyin väliajoin asiakkaan luottokortilta toistuvana maksuna.

Kokemusta kansainvälisestä toiminnasta ja monikielisyydestä

Mikäli toimintasi on kansainvälistä, tai jos tavoitteenasi on laajentaa toimintaasi ulkomaille, voimme auttaa siinäkin.

Meillä on kokemusta useiden merkittävien brändien kansainvälisistä sivustoista, samoin kuin eri kielille käännetyistä ja eri alueille lokalisoiduista sivustoista. Myös teknologiamme soveltuu erinomaisesti kansainvälisten verkkosivustojen ja verkkokauppojen toteuttamiseen.

Mobiiliresponsiivisuus vakiona

Yli puolet kaikista internetin sivulatauksista tehdään nykyisin mobiililaitteilla, joten mobiiliresponsiivisuus kuuluu jokaisen verkkokaupan välttämättömiin ominaisuuksiin. Siksi rakennamme kaikki verkkokaupat mobiiliresponsiivisiksi ja testaamme lopputuloksen huolellisesti erilaisilla mobiililaitteilla. Näin tavoitat kohderyhmäsi juuri silloin kun tarve ilmenee, missä tahansa he ovatkin.

Saavutettava verkkokauppa

On äärimmäisen tärkeää, että internetin tietomassat ja erilaiset digitaaliset palvelut ovat kaikkien saatavilla. Saavutettavuuden huomioimien verkkosivustojen ja verkkokauppojen rakentamisessa on näin ollen arvovalinta, jonka tekemällä edistät ihmisoikeuksia sekä kaikkien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Se on siis vastuullista ja yksinkertaisesti oikein.

Saavutettavuus saattaa olla kannattavaa myös muiden tavoitteidesi näkökulmasta. WHO:n raportin mukaan noin 15 % maailman väestöstä elää jonkinlaisen vamman kanssa, minkä lisäksi monet muutkin tarvitsisivat saavutettavuutta tai ainakin hyötyvät siitä, esimerkiksi iän, sairauden tai vastaavan syyn takia. Huomioimalla tämän ryhmän, arviolta noin 20 % väestöstä, voit kasvattaa kohdeyleisöäsi merkittävästi.

Saavutettavuusvaatimukset ovat laajentumassa lähitulevaisuudessa koskemaan verkkokauppoja. EU:n esteettömyysdirektiivi tuli voimaan vuonna 2019 ja sitä tulee noudattaa vuoteen 2025 mennessä. Direktiiviä ollaan sisällyttämässä Suomen kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2022. Siirtymäkauden jälkeen mm. verkkokaupoilta tullaan vaatimaan vastaavaa saavutettavuutta kuin julkisilta toimijoilta ja julkisten toimijoiden rahoittamilta verkkopalveluilta jo vaaditaan. Direktiivin mukaan ulkopuolelle jäävät verkkokaupat, joilla on alle 10 työntekijää ja joiden vuosittainen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa, mutta Suomessa lain toimeenpanossa saatetaan tehdä tiukempiakin linjauksia.

Hyvä saavutettavuus vaatii tapauskohtaista suunnittelu- ja toteutustyötä sivuston rakennusvaiheessa, sekä lopputuloksen huolellisen saavutettavuustestauksen arviointityökaluilla sekä ruudunlukuohjelmilla ja näppäimistöllä. Mikäli tilaat meiltä saavutettavan verkkosivuston, nämä työt sisältyvät sen rakennusprojektiin.

Lue lisää saavutettavista sivustoista ja verkkokaupoista

Hakukoneoptimointi tuo jatkuvaa kävijävirtaa

Hienoinkin verkkokauppa on turha, ellei kohderyhmäsi löydä sitä. Selvitämme avainsanasi ja huomioimme hakukoneoptimoinnin sivustoprojektin kaikissa vaiheissa, jotta kohderyhmäsi varmasti löytää sivustolle hakukoneiden kautta.

Lisäpalveluna voimme hakukoneoptimoida verkkokauppaa lisää julkaisun jälkeen kävijäseurannan, kilpailutilanteen ja saavutettujen hakutulossijoitusten pohjalta.

Konversio-optimointi parantaa tuloksia

Kun kävijät on saatu verkkokauppaan, seuraava haaste on saada mahdollisimman suuri osa kävijöistä konvertoitua asiakkaiksi. Huomioimme konversio-optimoinnin suunnittelemalla verkkokaupan psykologisesta näkökulmasta mahdollisimman houkuttelevaksi sekä ostamiseen ohjaavaksi.

Lisäpalveluna voimme konversio-optimoida verkkokauppaa lisää julkaisun jälkeen kävijöiden todellisesta käyttäytymisestä kerättyjen tietojen pohjalta.

Web-analytiikka auttaa kehittämään markkinointia

Web-analytiikan tarjoama tieto parantaa ymmärrystäsi ja mahdollistaa sivuston sekä muun toiminnan kehittämisen faktojen pohjalta. Verkkokaupan kohdalla kunnollinen analytiikka ja sen tulosten hyödyntäminen on erityisen tärkeää.

Kaikkiin verkkokauppaprojekteihimme sisältyy kävijäseuranta erittäin suositun Google Analyticsin avulla. Sen avulla saadaan tietoa muun muassa kävijöiden käyttäytymisestä, kävijämäärien kehittymisestä ajan suhteen, eri markkinointi- ja optimointitoimenpiteiden vaikutuksista, eri kanavien kautta tulevasta liikenteestä ja paljon muusta. Mikäli nykyisellä sivustollasi tai verkkokaupassasi on jo käytössä kävijäseuranta, otamme sen tulokset huomioon suunnittelussa.

Lisäpalveluna voimme auttaa raporttien määrittelyssä, kerättyjen tietojen analysoinnissa ja muiden seurantojen käyttöönotossa.

Verkkomainonta kasvattaa myyntiä

Verkkokaupan julkaisun jälkeen voit hankkia lisää kävijöitä myös maksullisen verkkomainonnan avulla esimerkiksi Facebookissa, Googlen hakukoneessa ja Googlen Display -verkoston sivustoilla.

Lisäpalveluna voimme muun muassa selvittää kohderyhmäsi käyttäytymistä ja hakusanoja, luoda toiveittesi mukaisia mainoskampanjoita julkaisuvalmiiksi asti sekä hallinnoida ja optimoida kampanjoita jatkossa.

Kokonaisvaltaiset palvelut verkkokaupan tarpeisiin

Tarjoamme kattavat digitaalisen markkinoinnin palvelut strategiasta verkkosivustojen ja verkkokauppojen suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon, hostaukseen, optimointiin ja verkkomainontaan asti. Saat meiltä kaiken sen osaamisen, jota houkuttelevan ja myyvän verkkokaupan rakentaminen edellyttää.

Käyttämämme teknologian avulla verkkokauppa voidaan rakentaa joko erillisenä sivustona tai osaksi muuta sivustoa, esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen kotisivujen yhteyteen.

Mikäli valikoimasi on suuri, saatat hyötyä myös ratkaisuistamme liittyen tuotekatalogeihin ja tuotetiedon hallintaan. Suunnittelemme myös verkkokampanjoita ja visuaalisia ilmeitä ja markkinointimateriaaleja.

Konsepto valikoitui kilpailutuksen pohjalta kumppaniksi projektiin, koska heillä vaikutti selvästi olevan eniten kiinnostusta ja kykyä lähteä ratkaisemaan meidän liiketoiminnalle spesifejä haasteita. Yhteistyö Konsepton tiimin kanssa pelasi hyvin projektin alusta loppuun, eivätkä projektin kokoa kasvattaneet matkan varrella ilmenneet haasteet aiheuttaneet Konsepton päässä ongelmia resursoinnissa. Erityisen paljon arvostimme tiimin saatavuutta projektin alusta loppuun sekä kykyä pilkkoa toteutus helpommin hallittaviin osiin.

Voin huoletta suositella Konseptoa yhteistyökumppaniksi etenkin niille, jotka kaipaavat verkkokaupaltaan vähän enemmän kuin valmiin avaimet käteen -paketin. Yhteystyökumppanina Konseptosta jäi tämän projektin pohjalta sellainen kuva, että Konsepton tiimi todella paneutuu asiakkaan heittämiin haasteisiin ja kartoittaa niihin parhaat ratkaisumallit perusteellisesti.

Janne Lahtinen
Online Business Manager
Spin18 Oy

Konsepto on erittäin joustava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani, jonka kanssa hommat toimii. Projektin aikana yhteydenpito oli toimivaa, tämä oli meille tärkeää ja tästä syystä lopputulos oli toivotunlainen.

Teemu Räsänen
eCommerce Manager
Halti Oy

Konsepto on ollut joustava ja luotettava kumppani, joka perehtyi asiakkaan tarpeisiin ja etsi niihin sopivat ratkaisut. Yrityksestä löytyy asiantuntijuutta, ja jos oli asioita, mitä emme heti pystyneet ratkaisemaan, niihin haettiin ratkaisut. Konsepton hinnat ovat kilpailukykyiset, mikä on pienelle yritykselle tärkeää.

Anne Mäkijärvi
Myyntipäällikkö
Osmia