Verkkosivuston ja verkkokaupan toteutus vie ideasi käytäntöön

Toteutamme visiosi nopeasti ja tarkasti

Kaikessa toteutustyössä tavoitteenamme on tuottaa hyvää jälkeä kohtuullisessa ajassa. Tehokkuutemme takaavat pitkä kokemus, toistettavat prosessit ja valmiit räätälöitävät ominaisuudet.

Toteutustyömme perustuu valmiiden, räätälöitävien komponenttien hyödyntämiseen. Käyttämiämme komponentteja ovat mm. julkaisujärjestelmät ja niiden lisäosat, ohjelmistokehykset ja rajapinnat. Niiden avulla säästämme valtavasti työaikaa.Käytämme toteutuksessa apuna itse laatimiamme ohjeita ja tarkistuslistoja, mikä nopeuttaa työskentelyämme ja vähentää virheitämme. Kehittäjillämme on myös visuaalista silmää, joten osaamme toteuttaa asiat pikselintarkasti suunnitelmien mukaan.

Kokemuksemme pohjalta pystymme ratkaisemaan vaikeatkin ongelmat onnistuneesti. Yleensä tiedämme valmiiksi, miten mikäkin asia kannattaa toteuttaa. Näin emme joudu hukkaamaan aikaa turhiin kokeiluihin.

WordPress-sivuston toteutus

Meillä on huomattavasti osaamista erilaisten WordPress-sivustojen rakentamista. WordPress on markkinoiden suosituin julkaisujärjestelmä, jonka etuja ovat yksinkertaisuus, keveys ja suuri määrä valmiita lisäosia. Osaamiseemme kuuluu myös WooCommerce, joka on suosituin verkkokauppojen alusta WordPress-sivustoille.

Olemme kehittäneet WordPressiä varten yleispätevät, mutta myös täysin sivustokohtaisesti räätälöitävissä olevat ominaisuudet yli 80 yleiseen sivustotarpeeseen. Lisäksi käytämme uusien sivustojen pohjana omaa ”prototyyppisivustoa”, jossa useimmilla sivustoilla toistuvat sekä käyttöä helpottavat asiat on tehty valmiiksi. Tämä nopeuttaa kehitystyötä, säästää kustannuksia ja parantaa laatua.

Mikäli jokin ominaisuus ei löydy valikoimastamme, WordPress-yhteisön tuottamien kymmenien tuhansien lisäosien joukosta löytyy yleensä valmista ohjelmakoodia, jonka avulla uusi ominaisuus saadaan helposti toteutettua.

Drupal-sivuston toteutus

Meillä on useiden kymmenien sivustoprojektien edestä kokemusta erilaisten Drupal-sivustojen rakentamista. Drupal on yksi suosituimmista julkaisujärjestelmistä. Sen hyötyjä ovat muun muassa joustavuus ja edullisuus vaativien sivustojen alustana. Osaamiseemme kuuluu myös Drupal Commerce, joka on suosituin verkkokauppojen alusta Drupal-sivustoille.

Olemme kehittäneet Drupalia varten yleispätevät, mutta myös täysin sivustokohtaisesti räätälöitävissä olevat ominaisuudet yli 80 yleiseen sivustotarpeeseen. Lisäksi käytämme uusien sivustojen pohjana omaa ”prototyyppisivustoa”, jossa useimmilla sivustoilla toistuvat sekä käyttöä helpottavat asiat on tehty valmiiksi. Tämä nopeuttaa kehitystyötä, säästää kustannuksia ja parantaa laatua.

Mikäli jokin ominaisuus ei löydy valikoimastamme, Drupal-yhteisön tuottamien kymmenien tuhansien lisäosien joukosta löytyy yleensä valmista ohjelmakoodia, jonka avulla uusi ominaisuus saadaan helposti toteutettua.

Shopify-verkkokaupan toteutus

Shopify-verkkokauppa-alusta tarjotaan valmiina Software as a Service (SaaS) -tyyppisenä palveluna, joten varsinaista verkkokaupan taustajärjestelmää ei voi itse muuttaa.

Asiakkaan toiveiden mukaisen Shopify-verkkokaupan toteutus vaatii silti vaihtelevan määrän teknistä osaamista ja ohjelmistokehitystyötä, esimerkiksi eri toimintojen toteuttamiseksi tarvittavien lisäosien valinnan, teemoituksen eli ulkoasun ja käyttäjille näkyvien toimintojen toteutuksen, sisällön siirron, erilaisten teknisten asetusten määrittelyn, integraatioiden käyttöönoton, testaamisen ja mahdollisten ongelmien ratkomisen.

Vahva osaamisemme verkkosivustojen rakentamisesta takaa sen, että suunnittelemamme ja toteuttamamme ratkaisut toimivat käytännössä ja ongelmat ratkeavat nopeasti.

Integraatiot muihin järjestelmiin

Rakentamamme verkkosivustot ja verkkokaupat voidaan integroida toimimaan yhdessä muiden verkkopalveluiden, järjestelmien, tietolähteiden ja rajapintojen kanssa. Avoimen lähdekoodin ja yleisyytensä takia käyttämämme teknologia on integroitavissa erittäin hyvin muihin järjestelmiin.

WordPressille, Drupalille ja Shopifylle löytyy valmiit integraatiolisäosat lukuisiin muihin verkkopalveluihin ja järjestelmiin, mikä säästää toteutuskustannuksia huomattavasti. Lisäksi erilaisia integraatioita näitä varten on saatavilla edullisina SaaS-palveluina.

Mikäli valmista integraatiota tarpeisiisi ei löydy, osaamme toteuttaa myös omia integraatioita.

Muu ohjelmistokehitys

Mikäli tarvittavaa rajapintaa, komponenttia tai järjestelmää ei kannata toteuttaa valmiin koodin pohjalta, tarjoamme ohjelmistokehityspalveluita sen toteuttamiseksi.

Meillä on erittäin paljon osaamista erilaisten järjestelmien rakentamisesta PHP-kielellä. PHP on selvästi yleisin verkkosivustojen palvelinpuolen ohjelmointikieli. Sillä on toteutettu valtaosa verkkosivustoista, julkaisujärjestelmät Drupal ja WordPress sekä lukemattomia muita selainkäyttöisiä järjestelmiä. PHP on myös ilmainen ja avointa lähdekoodia, minkä takia sille löytyy hyviä ohjelmistokehyksiä sekä valtavat määrät valmiita komponentteja ja muita työskentelyä helpottavia työkaluja.

Meillä on myös huomattavasti osaamista verkkosivustojen perustekniikasta kuten HTML5, CSS3 ja JavaScript, sekä alan suosituimmista ohjelmistokehyksistä.

Huolellinen testaus takaa laadun

Korkean laadun varmistamiseksi kiinnitämme erityistä huomiota toteutuksen tarkistamiseen ja testaamiseen. Tarjoamme myös kuuden kuukauden takuun työllemme virheiden ja puutteiden varalta.

Periaatteenamme on, että kukin kehittäjämme testaa työnsä huolella samalla kun tekee sen, jolloin varsinaisesta testausvaiheesta tulee kevyt ja nopea. Tämä parantaa laatua ja säästää kaikkien projektiin osallistuvien työaikaa.

Kun kaikki on valmista, testaamme lopputuloksen kokonaisuutena. Testaamme sivustot tarkistuslistojen avulla, jolloin myös muuten helposti unohtuvat asiat tulevat kattavasti testattua.

Testaamme sivustojen toteutuksen huolellisesti eri selaimilla, sekä tietokoneella että mobiililaitteilla.

Tämän jälkeen on jäljellä enää asiakkaan hyväksymistestaus ennen julkaisua.

Syvällistä osaamista verkkosivustojen ja verkkokauppojen toteuttamiseen

Olemme erikoistuneet verkkosivustojen rakentamiseen, joten tunnemme hyvin sekä niihin liittyvät mahdollisuudet että haasteet. Huomioimme teknisen hakukoneoptimoinnin joka projekteissa, ja mobiiliresponsiivisuus kuuluu vakiona joka projektiin.

Meillä on paljon kokemusta eri sivustotyypeistä, mukaan luettuna yritysten, tuotteiden ja brändien kotisivut, yhdistysten kotisivut, verkkokaupat, tuotekatalogit, verkkojulkaisut ja kampanjasivustot. Normaalien sivustojen ohella osaamme toteuttaa myös verkkosovelluksia, integraatioita ja palvelinpuolen taustajärjestelmiä.

Meiltä saat toteutuksen ohella kattavat palvelut koko projektin läpiviemiseen: digitaalisen markkinoinnin strategia, verkkosivustojen ja verkkokauppojen suunnittelu, sivustojen ylläpito, hostaus ja optimointi sekä verkkomainonta.

Yhteistyö kanssanne sujui oikein hyvin. Erityisesti arvostin kykyänne ymmärtää tarpeemme ja tarjota niihin sopivia ratkaisuja. Myös se, että kehitysratkaisut tehtiin hakukoneoptimointi edellä, oli meille erityisen tärkeää. Teillä on asiantuntijuutta, joustavuutta ja kilpailukykyiset hinnat. Projektin läpivientiä helpotti myös se, että saimme kaikki palvelut saman katon alta.

Olemme lopputulokseen todella tyytyväisiä. Uudesta sivustosta tuli sekä visuaalisesti että teknisesti toimiva ja houkutteleva.

Noora Husu
Marketing Planner
Strömma Finland Oy Ab

Kiitos kovasti Operight.fi-sivuston uudistuksesta! Meillä kaikki ovat olleet yllättyneitä miten hyvin projekti ja uudistus eteni ja kaikki toimii, saitte todella kiitosta monesta suunnasta.

Anni Wargh
Training Manager
IPR University Center

Lämmin kiitos Konseptolle mukavasta projektista! Missään vaiheessa ei ollut huolta siitä, etteivätkö asiat olisi luonnistuneet. Tiimin kanssa oli helppo työskennellä: pidettiin, mitä luvattiin ja autettiin heti. Myös ohjaus tyylillisesti toimiviin ratkaisuihin oli ystävällistä ja pätevää.

Minna Riikka Järvinen
toiminnanjohtaja
Kehittämiskeskus Opinkirjo