Digistrategialla saavutat kestävää kilpailuetua

Huomioimme strategiasi kaikessa työssämme

Sinulla on parhaat tiedot omasta toiminnastasi ja asiakaskunnastasi. Meillä taas on tietoa siitä mikä on mahdollista, mikä on kannattavaa, ja mitä muut tekevät verkossa. Parhaisiin tuloksiin päästään kun nämä tiedot yhdistetään.

Pyrimme selvittämään jokaisen projektin alussa seuraavat asiat:

  1. Mikä on projektin tarkoitus?
  2. Mikä on lopputuloksen tarkoitus?
  3. Mitä konkreettisia tavoitteita projektiin liittyy?
  4. Millainen kohderyhmäsi on?
  5. Mitä kohderyhmäsi haluaa ja tarvitsee?
  6. Millaisia mittareita onnistumiselle asetetaan?

Sen jälkeen visioimme yhdessä kanssasi miten tavoitteesi ja kohderyhmäsi tarpeet saadaan parhaiten yhdistettyä, sekä mitä sen aikaansaamiseksi vaaditaan, jotta lopputulos olisi mahdollisimman onnistunut.

Käytämme näin muodostettua ymmärrystä ohjenuoranamme kaikessa tulevassa työssä. Tämä takaa sen, että kukin projektin osallistuja tekee tehokasta ja yhteiseen lopputulokseen tähtäävää työtä koko projektin ajan.

Strategiaosaamisemme avulla hyödynnät verkon mahdollisuudet

Digitaalisen markkinoinnin osuus kasvaa jatkuvasti uusien mahdollisuuksien ja paremman investoinnin tuoton takia. Monilla organisaatioilla suurin osa markkinoinnista tapahtuu jo verkossa.

Mikäli haluat saavuttaa pysyvää kilpailuetua, tarvitset kilpailijoita paremman digitaalisen markkinoinnin strategian. Palveluidemme avulla parannat tuloksia, pienennät kustannuksia ja luot vakaan pohjan, jonka päälle on helppo rakentaa uutta.

Digitaalisen markkinoinnin kanavia ovat muun muassa verkkosivustot, sosiaalinen media, sähköposti, hakumainonta, display-mainonta ja some-mainonta. Meillä on osaamista näistä kaikista, joten pystymme neuvomaan strategisissa valinnoissasi.

Strategiatyö ei sisälly jokaiseen projektiin, mutta autamme mielellämme jokaista asiakastamme luomaan kannattavan ja tehokkaan digitaalisen markkinoinnin strategian lisäpalveluna.

Nykytilanteen arviointi luo lähtökohdan strategiatyöllesi

Toimivan strategian luomiseksi tarvitaan hyvä käsitys nykytilanteesta. Strategisten tavoitteiden pohjaksi kannattaa myös tutkia mihin tärkeimmät kilpailijat tällä hetkellä pystyvät.

Määrällisiä tietoja ovat esimerkiksi tämän hetkiset kävijämäärät eri lähteistä, kävijöiden konversioprosentit, hakutulossijoitukset avainsanoilla, some-tykkääjien määrä ja verkkomainosten ROI. Laadullisia tietoja ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys sekä verkkomateriaalien muodostama brändimielikuva, käyttäjäkokemus ja käytettävyys.

Voimme auttaa määrittämään ja keräämään strategiatyön pohjaksi tarvitsemasi tiedot.

Web-analytiikka auttaa ymmärtämään toimenpiteiden vaikutukset

Strategian viemisessä käytäntöön on oleellista saada nopeasti selville mitä vaikutuksia tehdyillä toimenpiteillä on, jotta käytännön työtä voidaan ohjata mahdollisimman kannattavaan suuntaan, ja tarvittaessa tehdä muutoksia toimenpiteisiin tai strategiaan.

Web-analytiikalla tarkoitetaan sivuston kävijämääristä ja kävijöiden käyttäytymisestä kerätyn datan analysointia nykytilan selvittämiseksi, muutosten vaikutusten arvioimiseksi sekä uusien kehitysideoiden hankkimiseksi. Sen avulla voidaan myös mitata toimenpiteiden tuottamia tuloksia.

Dataa voidaan kerätä muun muassa kävijämääristä ja kävijöiden käyttäytymisestä ajan suhteen, minkä pohjalta saadaan tietoa eri markkinointi- ja optimointitoimenpiteiden vaikutuksista, eri kanavien kautta tulevasta kävijäliikenteestä ja paljon muusta.

Muita mahdollisia seurattavia ja analysoitavia asioita ovat esimerkiksi kävijöiden etenemispolut ja kävijöiden klikkaukset sivustolla, sivuston sijoitus tietyillä avainsanoilla Googlen hakutuloksissa, kilpailijoiden hakutulossijoitukset, kilpailijoiden mainonta tai vaikkapa maininnat brändinimistä muualla verkossa. Automaattisen seurannan lisäksi kävijöiltä voidaan pyytää myös palautetta.

Voimme auttaa tarvittavien seurantojen asentamisessa, raporttien määrittelyssä sekä tietysti kerätyn datan analysoinnissa.