Optimoinnilla saat lisää kävijöitä ja konversioita

Kokonaisvaltainen tehostuspalvelu markkinointisi avuksi

Digitaalisen markkinoinnin tehostuspalvelumme takaa sen, että sivustosi, mainoskampanjasi, some-profiilisi, uutiskirjeesi ja muu verkkonäkyvyytesi pysyy huippukunnossa myös jatkossa, riippumatta omasta ajallisesta panoksestasi sen kehittämiseen.

Palvelumme avulla saat kattavat tiedot verkkonäkyvyytesi tilasta sekä kehityssuunnista. Autamme sinua luomaan strategian sekä määrittelemään toimenpiteet, joiden avulla pääset kohti tavoittelemiasi tuloksia. Samalla opit seuraamaan ja kehittämään digitaalista markkinointia ammattimaisesti.

Tarjoamme tehostuspalvelun aloituspaketin, joka tuottaa katsauksen verkkonäkyvyytesi nykytilaan sekä työkalut sen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Erittäin kattava raporttimme sisältää lähtötiedot, strategian, mittarit, tulokset ja analyysit sekä listan suositelluista toimenpiteistä seuraavaa askelta varten.

Aloituspaketin avulla saat selkeän käsityksen tärkeimmistä kehityskohteista ja voit saman tien ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin digitaalisen markkinointisi kehittämiseksi.

Aloituspaketin sisältämät tehtävät:

 • Tarpeiden kartoitus
 • Sivuston auditointi
 • Google Analytics -tilin auditointi
 • Google Ads-tilin auditointi
 • Avainsana-analyysi
 • Verkkonäkyvyyden analyysi
 • Kävijämäärien analyysi
 • Hakukoneoptimoinnin analyysi
 • Verkkomainonnan analyysi
 • Sähköpostimarkkinoinnin analyysi
 • Linkkiprofiilin analyysi
 • Some-tilien analyysi
 • Kilpailija-analyysi
 • Seurantatyökalujen käyttöönotto
 • Työn raportointi

Aloitusraportin sisältö:

 • Kattavat lähtötiedot verkkonäkyvyydestäsi
 • Strategia, jonka pohjalta verkkonäkyvyyttä lähdetään kehittämään
 • Katsaus tämänhetkisiin tuloksiin tavoitteisiin liittyvien mittareiden pohjalta
 • Analyysi tuloksista sekä niiden kehityssuunnasta ja parantamismahdollisuuksista
 • Toimenpide-ehdotukset tärkeysjärjestyksessä tulosten parantamiseksi

Jatkuvan palvelun kohdalla toimenpiteet suoritetaan sovituissa tarkistuspisteissä (yleensä 1-6 kertaa vuodessa). Kuhunkin suorituskertaan sisältyy seuraavaa:

 • Seurataan sivuston, mainosten ja some-kanavien kehittämisen kannalta oleellisia mittareita
 • Tutkitaan asiakkaan sekä tärkeimpien kilpailijoiden verkkonäkyvyyden tilanne
 • Analysoidaan saavutetut tulokset sekä muutosten syyt
 • Keskustellaan asiakkaan liiketoiminnan tilanteesta ja seuraavista tavoitteista
 • Laaditaan parannusehdotuksia asiakkaan verkkonäkyvyyteen
 • Raportoidaan tulokset, mahdolliset ongelmat ja kehitysideat asiakkaalle

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää palvelustamme ja sen räätälöinnistä tarpeisiinne!

Optimoinnista jatkuva prosessi

Huomioimme hakukoneoptimoinnin ja konversio-optimoinnin kaikkien sivustojen rakennusvaiheessa, mutta kilpailutilanne, asiakkaiden tarpeet ja jopa sivustojen sijoituksen määrittävät algoritmit elävät jatkuvasti, minkä lisäksi kävijöiden todellisesta käyttäytymisestä voidaan kerätä dataa vasta sivuston julkaisun jälkeen. Tämän takia optimoinnista kannattaa muodostaa jatkuva prosessi, jossa sivustoa kehitetään säännöllisin väliajoin ajantasaisen tilannekatsauksen, toimintaympäristön muutosten ja aiempien kokemusten pohjalta.

Sivuston jatkokehittäminen sekä siihen liittyvä sivuston kävijätilastojen ja nettitrendien seuraaminen jää usein julkaisun jälkeen asiakkaan omalle vastuulle. Käytännössä kaikilla asiakkaillamme on kuitenkin paljon muuta tärkeää tehtävää kuin aikaa vievä ja erikoisosaamista vaativa huolehtiminen siitä, että oma sivusto pysyy kilpailijoiden edellä.

Palvelumme auttavat siinä, että kannattavat tehtävät tulevat varmasti tehtyä.

Hakukoneoptimointi tuo jatkuvaa kävijävirtaa sivustollesi

Hienoinkin verkkosivusto on turha, ellei kohderyhmäsi löydä sitä. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on nostaa sivusto mahdollisimman korkealle Googlen ja muiden hakukoneiden maksuttomissa hakutuloksissa aiheeseen liittyvillä avainsanoilla. Mitä korkeammalla sivustosi näkyy hakutulossivulla, sitä suuremman osuuden kävijävirrasta se saa.

Hakukoneoptimointimme perustuu ajantasaisiin faktoihin sekä pitkän kokemuksen tuomaan ymmärrykseen hakukoneiden toiminnasta ja eri toimenpiteiden kannattavuudesta. Sen avulla saat enemmän kävijäliikennettä sivustollesi.

Jokaiseen sivustoprojektiimme kuuluu, että selvitämme toimintaasi liittyvät avainsanat projektin alussa, huomioimme avainsanasi sekä hakukoneoptimoinnin yleiset periaatteet sivuston suunnittelussa, ja huolehdimme sivuston teknisestä hakukoneoptimoinnista toteutusvaiheessa. Näin varmistamme, että kohderyhmäsi löytää sivustolle hakukoneiden kautta.

Lisäpalveluna voimme tehdä erittäin hyödyllisen avainsan tutkimuksen sivustoprojektin pohjaksi sekä hakukoneoptimoida sivustoa lisää julkaisun jälkeen kävijäseurannan, kilpailutilanteen ja saavutettujen hakutulossijoitusten pohjalta.

Konversio-optimointi parantaa tuloksiasi

Kun kävijät on saatu sivustolle, seuraava haaste on saada mahdollisimman suuri osa kävijöistä tekemään toivottu asia sivustolla. Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan sivuston suunnittelua ja toteutusta siitä näkökulmasta, että pyritään nostamaan tietyn toivotun asian tekevien kävijöiden prosenttiosuus mahdollisimman korkeaksi.  Toivottu asia eli konversio saattaa sivuston tarkoituksesta riippuen olla esimerkiksi tarjouspyynnön lähettämisen, verkkokappaostos, uutiskirjeen tilaus tai vaikkapa tietty sivuston sisällön parissa vietetty aika.

Konversio-optimointimme perustuu ajantasaisiin faktoihin sekä pitkän kokemuksen tuomaan ymmärrykseen käyttäjien toiminnasta ja eri toimenpiteiden kannattavuudesta. Sen avulla saat enemmän hyötyä sivustosi kävijöistä.

Jokaiseen sivustoprojektiimme kuuluu, että selvitämme sivustosi tarkoituksen sekä toimintaasi liittyvät tavoitteet projektin alussa, ja suunnittelemme sivuston psykologisesta näkökulmasta mahdollisimman houkuttelevaksi sekä tavoiteltuun toimintaan ohjaavaksi. Näin varmistamme, että saat parasta vastinetta markkinoinnin investoinnillesi.

Lisäpalveluna voimme konversio-optimoida sivustoa lisää julkaisun jälkeen kävijöiden todellisesta käyttäytymisestä kerättyjen tietojen pohjalta.

Sivuston suorituskyvyn optimointi

Sivustosi suorituskyvyllä on merkittävä vaikutus käyttäjiesi kokemukseen. Asiakkaat ostavat mieluummin ja lukevat useampia sivuja, jos sivustosi sivut näytetään alle sekunnissa, sen sijaan että joutuisivat odottelemaan useita sekunteja kunkin sivun latautumista. Lisäksi Google pitää sivuston nopeutta yhtenä laatutekijä, joka vaikuttaa sivustosi sivujen sijoitukseen hakutuloksissa. Nopeuttamalla sivustoasi pääset saat siis myös enemmän kävijöitä sivustollesi Googlen orgaanisista hakutuloksista.

Sekä WordPress että Drupal lisäosineen ovat hyvin monimutkaisia ja raskaita järjestelmiä, joilla rakennetun sivuston suorituskyky jää varsin huonoksi, ellei sivustoa toteuteta järkevästi ja lisäksi optimoida huolella esimerkiksi välimuistin asentamisen ja määrittelemisen sekä resurssitiedostojen yhdistämisen osalta. Lisäksi sivustoille lisättävät kuvat pitäisi aina optimoida verkkoa ja näytettävää kokoa silmällä pitäen, mikä ei kuitenkaan sisälly julkaisujärjestelmiin vakiona, vaan vaatii tiettyjä teknisiä ratkaisuja toimiakseen automaattisesti.

Perustason suorituskyvyn optimointi sisältyy kaikkiin sivustoprojekteihimme vakiona. Myös ylläpidossamme olevilla sivustoilla laitamme perustason optimointiasiat kuntoon.

Lisäpalveluna voimme tarjota suorituskyvyn optimointia kunnianhimoisempiin tarpeisiin.

Web-analytiikka auttaa kehittämään toimintaasi

Web-analytiikalla tarkoitetaan sivuston kävijämääristä ja kävijöiden käyttäytymisestä kerätyn datan analysointia nykytilan selvittämiseksi, muutosten vaikutusten arvioimiseksi sekä uusien kehitysideoiden hankkimiseksi. Se vastaa muun muassa kysymyksiin paljonko sivuston eri sivuilla on kävijöitä, mistä kävijät tulevat sivustolle, mitä he tekevät sivustolla ja mitä tietoa he etsivät.

Web-analytiikkamme tuottamat tiedot parantavat ymmärrystäsi sivuston käyttäjistä ja mahdollistavat sivuston kehittämisen faktojen pohjalta. Ne auttavat myös kehittämään sivuston hakukoneoptimointia, konversio-optimointia, verkkomainontaa, käytettävyyttä ja saavutettavuutta.

Mikäli sivustollasi on jo käytössä kävijäseuranta, otamme sen tulokset huomioon strategiatyössä ja sivuston suunnittelussaSivuston toteutukseen ja ylläpitoon sisältyy kävijäseuranta erittäin suositun Google Analyticsin avulla. Se kerätä dataa muun muassa kävijämääristä ja kävijöiden käyttäytymisestä ajan suhteen, minkä pohjalta saadaan tietoa eri markkinointi- ja optimointitoimenpiteiden vaikutuksista, eri kanavien (hakukoneet, sosiaalinen media, mainokset) kautta tulevasta liikenteestä ja paljon muusta.

Muita mahdollisia seurattavia ja analysoitavia asioita ovat esimerkiksi kävijöiden etenemispolut ja kävijöiden klikkaukset sivustolla, sivuston sijoitus tietyillä avainsanoilla Googlen hakutuloksissa, kilpailijoiden hakutulossijoitukset, kilpailijoiden mainonta tai vaikkapa maininnat brändinimistä muualla verkossa. Automaattisen seurannan lisäksi kävijöiltä voidaan myös pyytää palautetta.

Lisäpalveluna voimme auttaa kerätyn datan analysoinnissa, raporttien määrittelyssä ja muiden seurantojen käyttöönotossa.

A/B-testaus selvittää mikä toimii ja mikä ei

A/B-testauksella viitataan sivuston kehittämiseen testaamalla erilaisia sivuja tai elementtejä aidolla yleisöllä. Sitä kannattaa käyttää kaikkein keskeisimpien sivujen ja näkymien optimointiin.

Ideana on, että osa sivuston kävijöistä näkee vaihtoehdon A ja osa vaihtoehdon B. Eroavaisuus vaihtoehtojen välillä voi liittyä esimerkiksi sivun rakenteeseen, sisältöön, ulkoasuun tai vaikkapa painikkeiden tekstiin tai tyyliin. Kun testiä on jatkettu tarpeeksi kauan tilastotiedon keräämiseksi, saadaan selville kumpi vaihtoehto ohjaa käyttäjät paremmin toivottuun toimintaan.

A/B-testaus vaatii työaikaa ja riittävästi kävijöitä luotettavan tilastotiedon keräämiseksi, mutta se on myös erittäin tehokas sivuston kehittämisen työkalu. Sivuston ohella A/B-testausta voidaan käyttää myös verkkomainoskampanjoiden optimointiin.

A/B-testaus ei sisälly sivustoprojekteihin, mutta teemme sitä mielellämme lisäpalveluna.

Erikoisosaamisena WordPress, Drupal ja Shopify

Optimoinnin periaatteet ovat samat kaikilla verkkosivustoilla, mutta hakukoneoptimoinnissa, suorituskyvyn optimoinnissa ja konversioiden seurannassa käytettävät tekniset ratkaisut riippuvat järjestelmästä.

Meillä on paljon kokemusta suosituimmista julkaisujärjestelmistä WordPress ja Drupal sekä Shopify-verkkokauppa-alustasta. Näin ollen voimme taata parhaan mahdollisen lopputuloksen niiden kohdalla ja pystymme myös toteuttamaan ehdottamamme muutokset helposti itse.

Yhteistyö kanssanne sujui oikein hyvin. Erityisesti arvostin kykyänne ymmärtää tarpeemme ja tarjota niihin sopivia ratkaisuja. Myös se, että kehitysratkaisut tehtiin hakukoneoptimointi edellä, oli meille erityisen tärkeää. Teillä on asiantuntijuutta, joustavuutta ja kilpailukykyiset hinnat. Projektin läpivientiä helpotti myös se, että saimme kaikki palvelut saman katon alta.

Olemme lopputulokseen todella tyytyväisiä. Uudesta sivustosta tuli sekä visuaalisesti että teknisesti toimiva ja houkutteleva.

Noora Husu
Marketing Planner
Strömma Finland Oy Ab

Konsepton tehostuspalvelu oli hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus jossa hintalaatusuhde oli kohdillaan.

Konsepto ehdotti hakusanaliikenteeseen ja sivuston sisältöön perustuen optimointitoimenpiteitä Precosan websivustolle, jotka he myös toteuttivat ammattimaisin ottein projektinjohtajina yhteistyössä Biocodexin kanssa.

Tiina Tertsunen
Brand Manager
Biocodex Oy